Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe problemy kognitywistyki 05-KO-S1-13
Ćwiczenia (C) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

J. Woleński: Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki. Kraków 2014.

J. Bremer: Przewodnik po kognitywistyce. Kraków 2016.

U. Żegleń: Filozofia umysłu. Toruń 203.

J. Dębowski: Bezpośredniość poznania. Spory-dyskusje-wyniki. Lublin 2000.

A. Grobler: Metodologia nauk. Kraków 2006.

W. Duch: Czym jest kognitywistyka ? [w:] "Kognitywistyka i Media w Edukacji" 1 (1998), s. 9-50.

Metody i kryteria oceniania:

1. Przyswojenie rudymentarnej wiedzy w odniesieniu do problematyki podejmowanej w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu przeczytanych oraz omówionych tekstów źródłowych

3. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu kognitywistyki.

Zaliczenie ustne - prezentacja/wystąpienie.

Zaliczenie pisemne - weryfikacja wiedzy w wymiarze merytorycznym w zakresie literatury źródłowej.

Akcent w ramach kolokwium zostanie położony na wiedzę omówioną w ramach zajęć

Zakres tematów:

Zagadnienia:

1. Czym jest kognitywistyka ?

2. Mózg / umysł jako podstawowa kategoria badawcza.

3. Źródła problematyki umysłu w filozofii (starożytność, średniowiecze; nowożytność i współczesność).

4. Filozoficzne inspiracje kognitywistyki.

5. Sens tradycyjnych pytań filozoficznych: czym jest umysł ? rozum a zmysły; umysł a ciało.

6. Kognitywistyka jako nauka wyjaśniająca ludzkie zdolności i procesy poznawcze (postrzeganie, czynności wyobrażeniowe, pamięć, myślenie, rozumienie).

7. Świadomość jako zagadka (intencjonalność a świadomość; tajemniczość świadomości).

8. Świadomość a kwestia redukcji.

9. Człowiek jako podmiot (człowiek jako indywidualny podmiot, istota społeczna i kulturowa).

10. Wybrane problemy językoznawstwa w kognitywistyce.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod,- metoda podająca z elementami dyskusji,- dyskusja moderowana,- opis wyjaśniający,- dyskusja dydaktyczna,- metoda „burzy mózgów”,- aranżowanie debat,- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Wesołowska 29/25 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Wesołowska 19/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.