Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka kulturalna 12-PE-AN-S1-5PK
Ćwiczenia (C) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

J. Bartkowski, Tradycja i polityka, Warszawa 2003,wyd.Zak. Literatura do wykładów (połowa z podanych pozycji)oraz

Dobra kultury i problemy własności, Doświadczenia...(red. G. Czubek, P. Kosiewski. Warszawa 2005,Wyd.Trio

Historia PRL -wielka kolekcja 1944-1989, tomy 1 -25,Warszawa 2009,wyd,NMC,wybrane tomy do etapów PRL-u

P. Majewski, Wojna i kultura, Instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach...1939-1945,Warszawa 2005, Wyd. Trio

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju.(red. M. Śliwy), Kraków 2011,Małopolski Instytut Kultury.

H. Janowska, Podstawy prawne i możliwości finansowe jednostek samorządu w Polsce w zakresie działalności kulturalnej, w:Teatry w Europie. Organizacja, finansowanie i współpraca...red. S. Flejterski, Szczecin 2003,s.105-108.

Kultura w powiecie.Problemy- zagrożenia - perspektywy (Materiały...)red. A. Gładysz, Cieszyn 1999.

książki z serii: "W krainie PRL "Wyd. Trio, pięć z podanych 2o przez wykładowcę, np. PRL się śmieje, Wielki mały ekran telewizja a codzienność Polaków w latach 60tych lub inne w zależności od tematu.

A. Wallis, Atlas kultury Polski 1946-1980,ECO 1994

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności na zajęciach, prezentacji z polityk szczegółowych, merytoryczna ocena prezentowanej treści lektur, terminowość wykonanych prac (Średnie arytmetyczne z tych ocen)

Zakres tematów:

Przedstawienie literatury przedmiotu, sylabus z omówieniem wymagań, przydział tematów cząstkowych studentom. Przybliżenie haseł z programu i wyjaśnienie znaczących terminów.

Uwarunkowania i czynniki polityki kulturalnej. Zasady polityki oświatowej ,społecznej, wyznaniowej i kulturalnej. Systematyzacja i zmiany w okresie ostatnich dekad.

Instytucje, urzędy, stowarzyszenia i inne podmioty polityki kult.

Polityka kulturalna zaborców. Germanizacja i rusyfikacja. Skutki autonomii oświatowej w Galicji.

Polityka kulturalna w II Rzeczp. i polityka narodowościowa. Eksterminacyjna polityka kulturalna okupanta hitlerowskiego.

Polityka kulturalna w dużych państwach świata (USA, Chiny, Indie,

duże kraje Europy Zachodniej i Skandynawii,inne.

Wypaczona polityka kulturalna w byłych krajach socjalistycznych, ZSSR i inne.

Chwalebne karty podziemnego życia kulturalnego i oświatowego. Tajne nauczanie, II obieg kultury, od filomatów do lat 9otych.

Cenzura dawniej i współcześnie (sądowa, redakcyjna, prewencyjna, poprawność polityczna, język propagandy).

Omawianie polityk szczegółowych przydzielonych studentom, w tym :

wydawniczej, prasowej, literackiej, teatralnej, filmowej i innych.

Polityka kulturalna okresu transformacji ustrojowej i współczesna polityka kulturalna. Zjawiska kryzysowe w kulturze.

Wizyta w instytucji kultury (biblioteka lub znacząca inna placówka i spotkanie z liderem/dyrektorem. Wpływ polityki kulturalnej na lokalne życie kulturalne i uczestnictwo w kulturze mieszkańców wsi i peryferii.

Nieaktualne i aktualne przepisy, ustawodawstwo i zarządzenia dotyczące życia kulturalnego. Przykłady z różnych dziedzin. zajęcia podsumowujące, ocena wystąpień z polityk szczegółowych.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje, analiza treści literatury przedmiotu, dyskusje, pogadanki,

wg specyfiki tematu i potrzeb.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Kania 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.