Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej cz.1 06-PE-EWP-N1-09
Wykład (W) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Literatura:

1. Cackowska M.: Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III. Warszawa 1993

2. Gruszczyk – Kolczyńska E., Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki, Warszawa 1989

3. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.: Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli. Warszawa 1997

4. Gruszczyk-Kolczyńska E.: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa 1997

5. Gruszczyk-Kolczyńska E., Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier, WSiP, Warszawa 1996.

6. Hanisz J., Wesoła szkoła. Matematyka w kształceniu zintegrowanym, WSiP, Warszawa 2002.

7. Hemmerling W.: Zabawy w nauczaniu początkowym. Warszawa 1990, s. 149-185

8. Krygowska Z., Zarys dydaktyki matematyki, cz. I, II, III, WSiP, Warszawa 1977.

9. Moroz H., Rozwijanie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1982.

10. Moroz H., Współczesne środki dydaktyczne w nauczaniu początkowym matematyki, WSiP, Warszawa 1986.

11. Moroz H. : Zabawy i gry dydaktyczne. Warszawa 1991

12. Nowik, Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Oploe 2009

13. Sapeta J.: Metoda zautomatyzowanego rachowania oparta na układzie liczb na palcach. Kraków 2003

14. Semadeni Z. (red.): Nauczanie matematyki w klasach początkowych. Warszawa Tom I 199I, Tom I 1992, Tom III 1986, Tom IV 1988.

15. Siwek H., Czynnościowe nauczanie matematyki, Warszawa 1998.

16. Wojnowska M., Matematyczne sytuacje zadaniowe w edukacji wczesnoszkolnej, [w] Szkoła polska u progu nadchodzącego wieku, red. P. Kowolik, Impuls, Kraków 1999.

17. Stasica J., 160 pomysłów na matematykę, Impuls, Kraków 2001.

18. Stucki E.: Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych. Cześć I, II, III. Bydgoszcz 1992

19. Winninger M.-L.: Zabawy matematyczne i logiczne w przedszkolu. Warszawa 1999

Metody i kryteria oceniania:

test końcowy wg. kryteriów przyjętych w danym roku

Zakres tematów:

1. Podstawy psychologiczno – pedagogiczne nauczania matematyki, teorie Piageta, Brunera, Wygotskiego i inne.

2. Rozwój klasyfikacji i orientacji przestrzennej u dzieci – diagnozowanie – film.

3. Arytmetyka liczb naturalnych – pojęcie liczby naturalnej, 5 aspektów liczby, wprowadzenie liczby, dodawanie i odejmowanie. Aspekty dodawania, rodzaje zadań na odejmowanie.

4. Mnożenie i dzielenie – wprowadzenie mnożenia – przykłady, prawo przemienności mnożenia, wprowadzenie dzielenia, rodzaje zadań na dzielenie,

5. Zadania matematyczne – typologia, charakterystyka, metody rozwiązywania.

6. Gry i zabawy matematyczne.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Irena Polewczyk 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.