Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badan pedagogicznych 12-PE-ZTP-N2-7MBP
Ćwiczenia (C) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe. Warszawa 2000, WSiP.

2. Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa 2000, PWN.

3. Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 2007, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

4. Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2000.

5. Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

6. Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K.J. (red.): Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

7. Rubacha K.: Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

8. Bauman T.: Praktyka badań pedagogicznych. Kraków 2013, Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Metody i kryteria oceniania:

1. Projekt składający się z pracy pisemnej. Każdy student przygotowuje projekt badań własnych wraz z opracowaniem metody/metod i narzędzi badawczych. Ocena na podstawie zgodności projektu z tematem, poprawności merytorycznej i formalnej, kreatywności i oryginalności ujęcia badanego tematu. Student otrzymuje oceny: 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Po otrzymaniu negatywnej oceny student zobowiązany jest to poprawy przygotowanego projektu i ponownego zaprezentowania prowadzącemu zajęcia.

2. Prezentacja. W prezentacji biorą udział wszyscy członkowie zespołu przygotowującego projekt, każdy student oceniany jest indywidualnie. Ocena na podstawie zgodności prezentacji z tematem, poprawności merytorycznej i formalnej, kreatywności i oryginalności ujęcia badanego tematu. Student otrzymuje oceny: 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Zespół badawczy dysponuje 20 minutami na zaprezentowanie własnego projektu badań pedagogicznych. Wszystkie osoby biorące udział w prezentacji powinny być przygotowane merytorycznie i zabrać głos w czasie jej trwania. Przedstawiane treści powinny być starannie opracowane i wygłoszone, a nie odczytane podczas zajęć. Studenci powinni zaplanować i wykorzystać w trakcie omawiania prezentacji metody aktywizujące słuchaczy. Osoby biorące udział w zajęciach powinny cechować się ciekawością i aktywnością poznawczą, korzystać z literatury obowiązkowej i uzupełniającej. Studenci wybierają temat prezentacji na pierwszych zajęciach i mają możliwość konsultacji z prowadzącym zajęcia.

Zakres tematów:

1. Projektowanie i planowanie badań własnych. Formułowanie problemów badawczych w postaci pytań (analiza ich struktury i treści).

2. Obserwacja – charakterystyka metody. Cechy i możliwości stosowania obserwacji jako metody badawczej. Wybór problemu i konstruowanie arkusza lub dziennika obserwacyjnego.

3. Ankieta i kwestionariusz jako metoda i narzędzie badań pedagogicznych. Ćwiczenia w opracowywaniu formularzy ankiet i kwestionariuszy.

4. Metoda wywiadu – charakterystyka metody. Zastosowanie wywiadu w badaniach pedagogicznych i konstruowanie kwestionariusza wywiadu.

5. Testy osiągnięć szkolnych – charakterystyka metody. Cechy testów pedagogicznych i ich rodzaje. Rodzaje zadań testowych. Ćwiczenia w projektowaniu testów i zadań testowych.

6. Eksperyment pedagogiczny – charakterystyka metody. Organizacja i granice stosowalności eksperymentu w pedagogice. Sformułowanie problemu i projektowanie badań eksperymentalnych.

7. Analiza dokumentów i analiza treści – charakterystyka metody. Zastosowanie tej metody w pedagogice. Ćwiczenia w formułowaniu pytań badawczych i przewodników analizy dokumentów.

8. Studium przypadku, monograficzne badania terenowe, metoda panelowa – charakterystyka metod i ich struktury. Zastosowanie ich w badaniach pedagogicznych.

9. Dobór próby. Analiza materiału empirycznego i interpretacja wyników badań. Weryfikacja hipotez i formułowanie wniosków.

10. Prezentacje przygotowanych w zespołach badawczych projektów.

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem, dyskusja, samodzielna prezentacja studentów, metoda ćwiczeniowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Szafrańska 39/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.