Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna II w Katedrze Histologii i Embriologii Zwierząt 01-BT-S2-PS028
Laboratorium (L) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. S. Bagiński. 1969. Technika mikroskopowa. PWN Warszawa.

2. S. Zawistowski. 1983. Technika histologiczna. PZWL Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

- prawidłowe posługiwanie się aparaturą stosowaną w laboratorium histologicznym

- prawidłowe wykonywanie obliczeń chemicznych

- prawidłowe sporządzanie podstawowych roztworów i barwników

- prawidłowe wykonywanie preparatów mikroskopowych

- prawidłowa umiejętność oceny zastosowanych metod barwienia

- poprawnie opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych obserwacji

Umiejętnośći studenta są oceniane w czterostopniowej skali ocen (niedostateczna, dostateczna, dobra, bardzo dobra), z uwzględnieniem ocen pośrednich (dostateczny plus, dobry plus).

Ocena bardzo dobra - student aktywnie uczestniczy w zajęciach. Samodzielnie i prawidłowo posługuje się aparaturą stosowaną w laboratorium histologicznym i wykonuje obliczenia chemiczne, oraz w oparciu o te obliczenia potrafi samodzielnie sporządzać podstawowe roztwory i barwniki. Prawidłowo i starannie wykonuje preparaty mikroskopowe. Posiada umiejętność bezbłędnej oceny zastosowanych metod barwienia oraz samodzielnie opracowuje dokumentację z przeprowadzonych obserwacji.

Ocena dobra - Prawidłowo posługuje się aparaturą stosowaną w laboratorium histologicznym, prawidłowo wykonywanie obliczenia chemiczne, w oparciu o te obliczenia poprawnie sporządza podstawowe roztwory i barwniki, prawidłowo i wykonuje preparaty mikroskopowe. Posiada umiejętność oceny zastosowanych metod barwienia oraz opracowuje dokumentację z przeprowadzonych obserwacji.

Ocena dostateczna - student potrzebuje dodatkowych wskazówek do prawidłowego posługiwania się aparaturą stosowaną w laboratorium histologicznym, prawidłowego wykonywanie obliczeń chemicznych oraz sporządzania podstawowych roztworów i barwników. Wykonuje preparaty mikroskopowe z pomocą osoby prowadzącej zajęcia. Nie potrafi samodzielnie ocenić zastosowanych metod barwienia oraz opracacować dokumentacji z przeprowadzonych obserwacji.

Ocena niedostateczna - student jest nieprzygotowany do wykonania zadań wynikacjących z programu zajęć. Nie rozumie sensu procedur stosowanych w laboratorium histologicznym oraz nie potrafi zastosować ich praktycznie.

Na każdych zajęciach osoba prowadząca będzie oceniała umiejętności praktyczne studenta: umiejętność wykonywania obliczeń chemicznych niezbędnych do wykonania podstawowych odczynników stosowanych w laboratorium histologicznym (utrwalacze, barwniki); umiejętność posługiwania się mikrotomem; umiejętność sporządzania preparatów mikroskopowych (naklejanie skrawków na szkiełka podstawowe); umiejętność barwienia preparatów; umiejętność posługiwania się mikroskopem świetlnym; umiejętność oceny i interpretacji wykonanych reakcji barwnych oraz rozpoznawania barwionych tkanek.

Zakres tematów:

Metodyka sporządzania preparatów mikroskopowych. Pobieranie materiału do badań, utrwalanie, odwanianie, przepajanie i zatapianie utrwalonych tkanek zwierzęcych. Krojenie tkanek zatopionych w parafinie, naklejanie skrawków na szkiełka podstawowe. Barwienie uzyskanych preparatów różnymi metodami stosowanymi w histologii.

Metody dydaktyczne:

jaj w opisie modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Weronika Rupik 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.