Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie II w Katedrze Biochemii 01-BT-S2-2BT-10.BCH
Laboratorium (L) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Oryginalne i przeglądowe artykuły polskie i anglojęzyczne. Podręczniki z biochemii, mikrobiologii ogólnej, biotechnologii środowiska, biologii komórki.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian umiejętności autoprezentacji – przygotowanie referatu naukowego:

Ocenie podlega poprawność merytoryczna prezentacji oraz sposób prezentacji.

bardzo dobry – zagadnienie przedstawione wyczerpująco i w dojrzały naukowo sposób, brak błędów merytorycznych, logiczny układ prezentacji, czas zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, student dobrze odpowiada na zadane po prezentacji pytania.

dobry – zagadnienie przedstawione poprawnie, nieliczne błędy merytoryczne, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i dobrze dobrane, student odpowiada na większość pytań w dyskusji.

dostateczny – zagadnienie przedstawione częściowo, błędy merytoryczne, ale student potrafi skorygować je w trakcie dyskusji, czas prezentacji nieznacznie odbiega od wymagań, ilustracje w większości poprawnie dobrane, student odpowiada na niektóre pytania w dyskusji.

niedostateczny – zagadnienie przedstawione pobieżnie, liczne błędy merytoryczne, których student nie potrafi skorygować w trakcie dyskusji, czas prezentacji odbiega znacznie od wymagań, ilustracje nieczytelne lub źle dobrane, student nie potrafi odpowiedzieć na pytania zadane po prezentacji pytania.

Na każdym seminarium osoba prowadząca ocenia przedstawioną prezentację oraz udział prelegenta w dyskusji.

Ocena ciągła uczestnictwa w dyskusji

Ocenie podlega zaangażowanie studenta w dyskusję naukową. Aktywność ciągła oceniana jest w skali od bdb do ndst.

bardzo dobry – student w dojrzały sposób uczestniczy w dyskusji na prezentowany w trakcie seminarium temat i często zadaje pytania. Student jest aktywny na 85-100% seminariów.

dobry – student zadaje pytania i uczestniczy w dyskusji w 70-84% seminariów.

dostateczny – student rzadko zadaje pytania i uczestniczy w dyskusji 55-69% seminariów.

niedostateczny – student nie jest aktywny w dyskusji (> 55% seminariów).

Na każdym seminarium osoba prowadząca ocenia umiejętność dyskusji wszystkich studentów w grupie na prezentowany temat.

Zakres tematów:

Tematyka prac realizowanych w Katedrze Biochemii:

1.Porównanie zdolności szczepów wyizolowanych z osadu czynnego do degradacji paracetamolu

2. Dobór optymalnych warunków biodegradacji paracetamolu przez szczep Pseudomonas sp.

3. Izolacja i charakterystyka szczepów bakterii zdolnych do degradacji paracetamolu

4. Izolacja i oczyszczanie 2,3-dioksygenazy katecholowej gramdodatniego szczepu Planococcus sp. S5

5. Aktywność enzymatyczna gleby podczas rozkładu 4-chlorofenolu w obecności fenolu lub kwasu 4-hydroksybenzoesowego

6. Rozkład 4-chlorofenolu w glebie bioaugmentowanej z użyciem immobilizowanego szczepu Pseudomonas sp. CF600

Metody dydaktyczne:

Prezentacje z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Dyskusja prezentowanych wyników.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Mrozik 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.