Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie stosowane w ochronie środowiska 01-OS-S1-1OS-23
Wykład (W) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

CZĘŚĆ CHEMICZNA:

Literatura obowiązkowa i Literatura uzupełniająca: jak podano na wykładzie

CZĘŚĆ BIOLOGICZNA:

Literatura obowiązkowa:

1. Błaszczyk M.K. 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. WN PWN, Warszawa

2. Buczkowski R., Kondzielski I., Szamański T. 2002. Metody remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Wyd. U.M. Kopernika, Toruń

3. MIKSCH K. Biotechnologia ścieków., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010

4. KLIMIUK E., ŁEBKOWSKA M. Biotechnologia w ochronie środowiska., PWN, Warszawa, 2003

5. ŁABUŻEK S., NECKLEN D., RADZIEJEWSKA – LEBRECHT J. Biotechnologia mikroorganizmów. Wybrane zagadnienia., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2002

Literatura uzupełniająca:

1.Błaszczyk M.K. 2010. Mikrobiologia środowisk. WN PWN, Warszawa

2. Klimiuk P., Łebkowska M. 2003. Biotechnologia w ochronie środowiska. WN PWN, Warszawa

3. Kowalik P. 2001. Ochrona środowiska glebowego. WN PWN, Warszawa

4. Mrozowska J. (red.). 1999. Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. (rozdziały 9-12). Wyd. Politech. Śl., Gliwice.

5. Paul E.A., Clark F.E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wydaw. UMCS, Lublin (tłumaczenie).

6. CYDZIK-KWIATKOWSKA A. 2014. Zastosowanie oraz perspektywy rozwoju technologii granulacji tlenowej w oczyszczaniu ścieków. Inż. Ekolog. 38:156-166

7. KOŃCZAK B., MIKSCH K. 2011. Proces formowania granulowanego osadu w warunkach tlenowych: przegląd literaturowy. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 51, 43-51

8. WIERZBIŃSKA M., MODZELEWSKI W.E. 2015. Zastosowanie biofiltrów do dezodoryzacji uciążliwych gazów. Inż. Ekolog. 41:125-132

9. KWARCIAK-KOZŁOWSKA A., BAŃKA B. 2014. Biofiltracja jako metoda unieszkodliwiania odpadów powstających podczas kompostowania frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych i przemysłowych. Inż. Och. Środ. 17(4) 631-645

10. NGUYEN T.P., HANKINS N.P., HILAL N. 2007. A comparative study of the flocculation behaviour and final propertis of synthetic and activated sludge in wastewater treatment. Desalination 204, 277-295

Metody i kryteria oceniania:

CZĘŚĆ CHEMICZNA:

Egzamin obejmuje 5 pytań otwartych. Odpowiedź na każde pytanie oceniana jest w skali 0 – 2 punkty. Liczba uzyskanych punktów stanowi podstawę oceny wg skali: dst - 5 – 5,5 pkt; +dst - 6 – 6,5 pkt; db 7 – 7,5 pkt; +db - 8 – 8,5 pkt; bdb - 9 – 10 pkt.

CZĘŚĆ BIOLOGICZNA:

Egzamin obejmuje 5 pytań otwartych. Odpowiedź na każde pytanie oceniana jest w skali 0 – 2 punkty. Liczba uzyskanych punktów stanowi podstawę oceny wg skali: bdb – powyżej 90%; +db – 90 do 81%; db – 80 do 71%; +dst – 70 do 61%; dst – 60 do 51%

ndst – poniżej 51%.

Każda z części egzaminu (chemiczna i biologiczna) musi zostać zaliczona na ocenę pozytywną.

Zakres tematów:

CZĘŚĆ CHEMICZNA:

Podstawowe zagadnienia technologii chemicznych stanowiących zarówno źródło zanieczyszczeń jak i będących metodami pozwalającymi na efektywne usuwanie zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Rozprzestrzenienie zanieczyszczeń w różnych ośrodkach. Technologie usuwania głównych zanieczyszczeń powietrza (tlenków siarki i azotu), technologie oczyszczania wody i remediacji gleby.

CZĘŚĆ BIOLOGICZNA:

1. Biologiczne metody oczyszczania ścieków - Ścieki – pojęcie, klasyfikacja, charakterystyczne wskaźniki ścieków; Osad czynny – ogólna charakterystyka procesu, budowa kłaczka, czynniki biotyczne i abiotyczne wpływające na proces biologicznego oczyszczania, parametry technologiczne osadu czynnego, granulowany osad czynny. Złoże biologiczne - ogólna charakterystyka procesu, rodzaje złóż biologicznych i ich charakterystyka, parametry złóż biologicznych.

Schemat oczyszczalni ścieków – etapy oczyszczania ścieków.

2. Biologiczne metody usuwania odorów i LZO - Metabolizm węgla, fosforu i azotu w procesach biologicznego oczyszczania wód, powietrza i gleby.

3. Bioremediacja i jej zastosowanie do oczyszczania gleb skażonych.

4. Rekultywacja gleb, podłoża rekultywacyjne i ich zastosowanie na terenach zdegradowanych.

5. Fitoremediacja i jej zastosowanie w ochronie środowiska.

Metody dydaktyczne:

Wykłady (15 godz.) z użyciem środków audiowizualnych, prowadzone przez 8 tygodni w Auli przy ulicy Jagiellońskiej 28. Pierwszy wykład odbędzie się 7 marca 2015r.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Greń 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.