Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wczesne wspomaganie dziecka z dysfunkcjami ruchowyni.Podstawy fizjoterapii 12-PE-WD-S2-4WDR
Ćwiczenia (C) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Orzech J. Rozwój koncepcji, technik i metod fizjoterapii. Tarnów 2001. Wyd. Sport i

Rehabilitacja.

2. Kasprzak W., Mańkowska A.: Fizjoterapia z elementami klinicznymi., tom 1 – 2,

Warszawa 2008, PZWL

3. Kiwerski J.: Rehabilitacja medyczna., Warszawa 2007, PZWL

4. Milanowska K.: Kinezyterapia., Warszawa 2003, Wyd. PZWL

5.Ossowski R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji 1999

6. Rutkowska E.(red.):, 2002r., "Rehabilitacja i pielęgnowanie osób

niepełnosprawych", wyd. Czelej,

7.Kasprzak W., Mańkowska A.: Fizjoterapia z elementami klinicznymi., tom 1 – 2, Warszawa

2008, Wyd. Lekarskie PZWL

8. Kiwerski J.: Rehabilitacja medyczna., Warszawa 2005 Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość treści omawianych na zajęciach

• Posiadanie podstawowej wiedzy teoretycznej przekazywanej na ćwiczeniach

• 80% obecności na ćwiczeniach (dozwolone dwie nieobecobecności

nieusprawiedliwione)

• Aktywny udział w zajęciach

• Ocena z zaliczenia ustnego z teori

Zakres tematów:

Diagnoza osoby z niepełnosprawnością ruchową

• Przyczyny niepełnosprawności ruchowej

• Podstawowe jednostki chorobowe i skutki urazów będących przyczyną niepełnosprawności ruchowej

• Techniki diagnostyczne z zakresu dysfunkcji narządu ruchu

• Techniki i metody rehabilitacji ruchowej i medycznej

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium i ćwiczenia – przekazanie wiedzy teoretycznej; prezentacja indywidualna; praca w grupie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Szurmik 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)