Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 06P-MC-NP-AWP
Ćwiczenia (C) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1.Doliński D., Psychologia wpływu społecznego, Wrocław 2000, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.

2.Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1994, GWP.

3.Ekman P., Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce, małżeństwie, Warszawa 1997, PWN.

4.Hogan K., Psychologia perswazji. Strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi. Warszawa 2001, Wydawnictwo Santorski &Co.

5.Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk 2000, GWP.

Literatura uzupełniająca:

6.Pratkanis A., Aronson E., Wiek propagandy.Warszawa 2003, PWN.

7.Witkowski T., Psychomanipulacje, 2000, Oficyna Wydawnicza Unus.

8.Zdankiewicz-Ścigała E., Maruszewski T., Wokół psychomanipulacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności.

Ocena komunikatów perswazyjnych.

Zakres tematów:

Wieloaspektowość rozumienia pojęcia autoprezentacji.

Czynniki modyfikujące autoprezentację.

Możliwość kontroli kreowania publicznego obrazu własnej osoby.

Ograniczenia w swobodnej publicznej autokreacji. Konieczność dostosowania obrazu własnej osoby do własnych możliwości, autobiografii, sytuacji i oczekiwań odbiorców.

Autoprezentacja jako sytuacja, w której poznajemy samego siebie, kształtujemy samoocenę i jako modelowanie pożądanych właściwości i zachowań.

Warunki, w których demonstrowany wizerunek staje się składnikiem własnego ja.

Style autoprezentacji.

Wykorzystanie wiedzy z zakresu percepcji interpersonalnej i kształtowania ocen dotyczących sytuacji społecznych w przygotowaniu informacji o sobie i przedmiocie perswazji.

Wystąpienia publiczne – cel, odbiorca, własne predyspozycje, opracowanie treści prezentacji, przygotowanie argumentów i wybór formy wypowiedzi.

Zachowanie się przed publicznością - dynamika wystąpienia, wzbudzanie zainteresowania odbiorcy, utrzymanie uwagi.

Zmiana postaw nadawcy i odbiorców jako konsekwencja autoprezentacji i wystąpień publicznych. 

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: podająca, praca w zespołach, indywidualna praca studentów – przygotowanie prezentacji, gry symulacyjne, dyskusja.

Środki dydaktyczne: kamera video, kwestionariusze.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Rosmus 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.