Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programy profilaktyczno-wychowawcze 12-PE-OT-N2-PPW
Ćwiczenia (C) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 6
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. S. Śliwa: Profilaktyka pedagogiczna. Opole 2015, WSZIA Opole.

2. M. I. Dąbkowska, M. R. Dąbkowski: Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka-podręcznik dla nauczycieli. Toruń 2010, Wydawnictwo Naukowe UMK

3. J. Szymańska: Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki

4. https://www.ore.edu.pl/programy-profilaktyczne/bank-programow-profilaktycznych/bank-programow-profilaktycznych-22811

5. G. Świątkiewicz: Profilaktyka w środowisku lokalnym. Warszawa, 2002, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja - sprawdzenie, czy student potrafi przygotować i przedstawić prezentację wybranych zachowań patologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, prezentacja wyników badań w wybranej placówce, dostrzeżonych problematycznych zachowań wśród badanych wychowanków

merytoryczna zawartość prezentacji, dobór literatury, kreatywność w przygotowaniu prezentacji, umiejętność zaprezentowania wyników

student w ramach zajęć przedstawia wyniki badań, wybrane zachowania patologiczne wśród wybranej grupy

dobór literatury - sprawdzenie samodzielnej analizy literatury przedmiotu i zasobów Internetu dotyczącej wybranych problemów związanych z wychowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zachowań patologicznych wśród nich

adekwatny dobór literatury do treści podejmowanych w ramach zajęć oraz w prezentacji

lektura obowiązkowa i uzupełniająca, analiza dokumentów, zasobów Internetu; praca z tekstem, sprawdzenie umiejętności odwołania się do literatury przedmiotu

projekt - Sprawdzenie, czy student potrafi przygotować projekt programu profilaktyczno-wychowawczego na podstawie diagnozy problemów wybranej placówki wychowawczo-opiekuńczej

Ocena projektu pod względem merytorycznym, stylistycznym, estetycznym

Projekt oddany w wersji papierowej w wyznaczonym terminie. Projekty mogą być opracowane indywidualnie lub w grupie.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne, wokół pojęcia profilaktyki

2. Strategie profilaktyki

3. Profilaktyka- omówienie wybranych teorii

4. Bank Programów Profilaktycznych, omówienie przykładowych programów

5. Obszary oddziaływań profilaktycznych

6. Zasady konstruowania programów profilaktycznych

Metody dydaktyczne:

dyskusja, projekt, analiza tekstów, prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ilona Fajfer-Kruczek 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.