Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 13-EP-S1-SL3
seminarium (S) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.Mendel T., Majchrzak J., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony i publikacji. Poznań 1996.

2. Duraj- Nowakowa K., Studiowanie literatury przedmiotu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002.

3. Kunowski S., Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego: jak pisać pracę magisterską? Lublin 1971.

Pozostała lista lektur jest uzależniona od od tematu pracy pisemnej realizowanej przez studenta

Metody i kryteria oceniania:

Student umie analizować wskazaną (wybraną) problematykę, ze świadomością metodologii; świadomie obierać strategię interpretacyjną; potrafi konstruować wypowiedź ustną; formułować pytania krytyczne.

Zna wybrane elementy teorii sztuki. Dysponuje umiejętnością opisu i analizy dzieła sztuki z uwzględnieniem elementów formalnych, kontekstowych i metodologicznych. Potrafi selektywnie i twórczo wykorzystać wiedzę w prezentacji wybranej problematyki i w dyskusji o sztuce.

Uwzględniając efekty kształcenia przedmiotu pod uwagę będą brane następujące kryteria oceny:

jakość wypowiedzi ustnej;

techniczna umiejętność konstruowania wypowiedzi ustnej

stopień zaangażowania w konstruowanie pracy pisemnej (kwerendy bibliograficzne, znajomość tematu na podstawie przeczytanych lektur) na podstawie referowanej problematyki

Na podstawie wystąpień na forum seminarium – prezentacja problematyki własnej pracy oceniana jest wiedza merytoryczna, jakość refleksji na temat szeroko pojętej kultury artystycznej, zaangażowanie w redagowanie pracy licencjackiej stopień przyswojenia sobie wiedzy teoretycznej z obszaru humanistyki i nauk o sztuce (szczególnie z zakresu metodologii).

Niezbędne do zaliczenia jest opracowanie całej pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

Treści seminarium koncentrują się na trzech obszarach:

1) pogłębianiu świadomości metodologicznej oraz umiejętności zastosowania w pracy teoretycznej wybranych koncepcji interpretacyjnych (taktyki badawcze, syntetyczny przegląd stanowisk metodologicznych, podstawowych taktyk opisu i interpretacji dzieła sztuki oraz „tekstu kultury”);

2) wykształceniu niezbędnych umiejętności związanych z przygotowywaniem i redagowaniem rozbudowanych prac pisemnych (w tym pracy magisterskiej), jak również umiejętności w zakresie różnych form wystąpień ustnych i prezentacji multimedialnych (studenci konstruują konspekt rozprawy magisterskiej, dokonują kwerendy bibliograficznej i rozpoczynają pracę nad tekstem);

3) opracowywaniu wyjściowego zagadnienia problemowego, które następnie podlega dookreśleniu tak w zakresie perspektyw interpretacyjnych, jak i ewentualnej taktyki metodologicznej i opracowaniu go w formie pisemnej

Zakres tematyczny prac magisterskich pozostaje do wyboru

Metody dydaktyczne:

konwersatorium, ćwiczenia, metody typowe dla pracy seminaryjnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Giełdoń-Paszek 2/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Wowrzeczka 13/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Rymar 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.