Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 13-EP-S2-SM3
seminarium (S) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

lista lektur jest uzależniona od od tematu pisemnej pracy magisterskiej realizowanej przez studenta

Duraj- Nowakowa K., Studiowanie literatury przedmiotu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002.

Mendel T., Majchrzak J., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony i publikacji. Poznań 1996.

Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych. Warszawa 1968.

Kępińska A., Energie sztuki, Warszawa 1990

Kowalczyk I., Ciało i władza, Polska sztuka krytyczna lat 90. Warszawa 2002

Kubler G., Kształt czasu, uwagi o historii rzeczy, Warszawa 1970

Krawczak E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin 2003;

Lévi-Strauss C., Antropologia strukturalna. Przeł. K. Pomian. Warszawa 2000.

Lyotard J. F., Kondycja ponowoczesna, Warszawa 1993;

Malinowski B., Funkcjonalna analiza kultury. W: Szkice z teorii kultury. Warszawa 1952.

Margolis J., Czym, w gruncie rzeczy, jest dzieło sztuki. Kraków 2004.

Mitosek Z., Teorie badań literackich. Warszawa 1988.

Morawski S., Funkcje sztuki dawnej i twórczości najnowszej. W: Na zakręcie od sztuki do po-sztuki. Kraków 1985.

Morawski S., Główne nurty estetyki XX wieku. Wrocław 1992.

Morawski S., Na zakręcie od sztuki do po-sztuki. Kraków 1985.

McLuhan M., Wybór tekstów, Poznań 2001;

Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz R., Kraków: Universitas, 2004.

Panofsky E., Studia z historii sztuki, Warszawa 1971;

Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, red. K. Wilkoszewska, Kraków 1999;

Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1985

Piotrowski P., Znaczenie modernizmu, Rebis Poznań 1999;

Stróżewski W., Dialektyka twórczości, PWM, Kraków 1983.

Stróżewski W., Wokół piękna, Kraków: Universitas, 2002.

Welsch W., (red. Krystyna Wilkoszewska), Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, Universitas, Kraków 2005.

Ossowski St.: Wybór pism estetycznych. Wprowadzenie, wybór i opracowanie Bohdan Dziemidok. Kraków 2004.

Paluch A., Mistrzowie antropologii społecznej. Warszawa 1999.

Rosner K., Hermeneutyka jako krytyka kultury. Warszawa 1991.

Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1988.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Red. K. Kubalska-Sułkiewicz, M. Bieska-Łach, Manteuffel-Szarota. Warszawa 2003.

Szymańska B., Co to jest strukturalizm. Kraków 1980.

Świerkocki M., Postmodernizm. Nowy paradygmat kultury. Warszawa 1999.

Wolicka E., Historia sztuki w nurcie historii kultury. „Znak” 1993, nr 462 (11). Kraków 1993.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną na podstawie napisanej pracy i realizacji zadań na seminarium

Zakres tematów:

Na ostatnim etapie pisania pracy magisterskiej tematy są indywidualnie dostosowane do problematyki pracy poszczególnych studentów.

Metody dydaktyczne:

indywidualna praca ze studentem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Giełdoń-Paszek 5/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Wowrzeczka 10/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Ryszard Solik 2/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Urszula Szuścik 2/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.