Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne 07-AD-S1-SEM8.1
seminarium (S) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Literatura:

Literatura gromadzona jest i omawiana stosownie do tematów prac licencjackich uczestników seminarium.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena udzielana jest stosownie do aktywności podczas spotkań seminaryjnych oraz postępów w pisaniu pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

Zajęcia rozpoczynają się od ogólnych informacji dotyczących powstawania pracy licencjackiej. W dalszej kolejności studenci pod kierunkiem prowadzącego przygotowują koncepcję pracy, wybierają metodologię, gromadzą literaturę.

Pogłębiana jest też ogólna wiedza studentów o wykładni przepisów prawa. W razie potrzeby prowadzący prezentuje też najważniejsze wiadomości dot. metodologii badań empirycznych.

Następnie opracowywany jest spis treści pracy, omawiane są wątpliwości dotyczące zagadnień, które powinny się w niej znaleźć, analizowane są wątpliwości dot. właściwego ujęcia tych zagadnień.

Wreszcie studenci przygotowują treści poszczególnych rozdziałów, które są na bieżąco omawiane.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Zawiejski 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)