Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka psychologii rozwoju człowieka i rodziny 06-PS-SM-029.1
Wykład (W) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=249
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Red. I. Janicka i H. Liberskiej „Psychologia rodziny” PWN Warszawa.

Szlendak T. (2010). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN,

Kozłowska A. (1991). O trudnościach w wychowywaniu dziecka. WSiP, Warszawa.

Namysłowska i. (red.)(2004). Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, W-wa.

Janowski A. (1995). Uczeń w teatrze życia szkolnego. WSiP, Warszawa.

Kowalik S. (red.)(2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Red. J. Trempała 2011Psychologia rozwoju człowieka podręcznik akademicki. PWN Warszawa.

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (1994). Psychologia wychowawcza. PWN, Warszawa.

Jurkowski A. (red.)(2003). Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Wyd. Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.

Madanes C. (2003). Przemoc w rodzinie: psychoterapia sprawców i ofiar. GWP, Gdańsk.

Warszawa.

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W. (2009). Pegadogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Rostowska T. (red.)(2009). Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań. Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Gaś Z. (red.)(1999). Psychologia wychowawcza stosowana. Wybrane zagadnienia. Wyd. UMCS, Lublin.

Plopa M. (2005). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Oficyna Wyd. IMPULS, Kraków.

de Barbaro B. (red.)(1994). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wyd. Collegium Medicum UJ, Kraków.

Kozłowska A. (1996). Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego. Wyd. ŻAK, Warszawa.

Haslam D. (1993). Mieć dzieci i to przeżyć. Oficyna Wyd. REPORTER, Warszawa.

Włodarski Z., Hankała A. (2004). Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.

Ernst K. (1991). Szkolne gry uczniów. WSiP, Warszawa.

Kretschmann R. (2004). Stres w zawodzie nauczyciela. Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.

Maciarz A.(red.)(1999). Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych. Część I. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.

literatura uzupełniająca

Dembo M.H. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. WSiP, Warszawa.

Tomalski P. (2007). Nietypowe rodziny. Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa.

Rylke H., Klimowicz G. (1992) Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi. WSiP, Warszawa.

Herbert M. (2004). Rozwój społeczny ucznia. GWP, Gdańsk.

Goodman R., Scott S. (2003). Psychiatria dzieci i młodzieży. Wyd. Medyczne Urban i Partner, Wrocław.

Olweus D. (1998). Mobbing: fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Wyd. J. SANTORSKI&CO, Warszawa.

Dambach K.E. (2008). Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej. Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z egzaminu pisemnego (test wiedzy zawierający pytania otwarte oraz z możliwością wyboru)

Skala ocen: 51%-60% = dostateczny

61%-70% = dostateczny +

71%-80% = dobry

81%-90% = dobry +

91%-100% = bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Wybrane zagadnienia psychologii dzieci i młodzieży – psychologia dziecka szczególnie zdolnego.

2. Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej dzieci i młodzieży: dziecko i adolescent z deficytami rozwojowymi.

3. Wybrane problemy psychologii rodziny: cykle rozwoju rodziny, oblicza współczesnych rodzin i ich psychologiczne funkcjonowanie, rodziny z małym dzieckiem i adolescentem.

4. Wybrane problemy psychologii rodziny: funkcjonowanie rodzin dysfunkcyjnych.

5. Wybrane problemy psychologii rodziny: charakterystyka postaw rodzicielskich oraz stylów wychowania w rodzinie. Kulturowy i sytuacyjny kontekst wychowania. Główne mechanizmy transmisji wpływów wychowawczych.

6. Wybrane zagadnienia psychologii edukacji i wychowania: klasa szkolna jako specyficzne środowisko wychowawcze. Zagadnienia edukacji integracyjnej. Znaczenie grupy rówieśniczej. Gry nauczycieli i uczniów.

7. Poradnictwo i pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie.

Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych (prezentacje multimedialne)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Yvona Woźniakova 118/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.