Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego 02-FL-JRT-S1-PNJN06
Ćwiczenia (C) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

obowiazkowa

DaF kompakt A2,Sander Ilse, Braun Birgit u.a., Ernst Klett Sprachen Stuttgart 2012

/podręcznik z ćwiczeniami/

Ćwiczenia online www.klett.de

uzupełniajaca

Gramatyka niemiecka z ćwiczeniami dla początkujących, Bęza St.

Wyd. Szkolne PWN 2010 i materiały przygotowane przez lektora

Metody i kryteria oceniania:

Metody: kontrola bieżąca i końcowa (ustna i pisemna); ewaluacja formatywna

Kryteria: opanowanie materiału gramatyczno-leksykalnego oraz sprawności nabywanych w trakcie obydwu semestrów zajęć.

• Ocena bdb – wypowiedzi ustne i pisemne studenta są poprawne gramatycznie, wyczerpujące, oddające pełny zakres umiejętności i wiedzy. Student w 100% opanował materiał przewidziany w danym semestrze.

• Ocena db – student wykazuje się umiejętnościami w stopniu obejmującym 80% przewidzianego materiału, tzn.: w wypowiedziach ustnych i pisemnych mogą wystąpić nieliczne błędy, które nie utrudniają komunikacji. Potrafi samodzielnie poprawić własne błędy.

• Ocena dst - student powinien wykazać się umiejętnościami w stopniu dostatecznym - ok. 65%. Potrafi wykonać typowe ćwiczenia o średnim stopniu trudności. Wypowiada się i pisze z licznymi błędami - utrudniają one, ale nie uniemożliwiają komunikacji.

• Ocena ndst – student nie opanował wiadomości i umiejętności nawet w minimalnym stopniu (< 65%). Nie zaliczył prac pisemnych i ustnych, nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o małym stopniu trudności

Skala ocen:

100-93% = bardzo dobry

92-86% = plus dobry

85-79% = dobry

78-72% = plus dostateczny

71-65% = dostateczny

64% i mniej = niedostateczny

Zakres tematów:

Szczegółowy zakres tematów znajduje się w opisie grupy nr 1 dla poziomu A2

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikatywnej metody nauczania i metody łączone, z pisemną i ustną informacją zwrotną, z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji).

Liczba godzin pracy własnej studenta: 60h.

Praca własna studenta:

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list). Przygotowywanie do testów sprawdzających

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Teresa Wolff-Kalisz 4/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.