Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań pedagogicznych 06-PE-OG-N1-20
Ćwiczenia (C) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Juszczyk S.: Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice, 2005.

Juszczyk S.: Badania jakościowe w naukach społecznych szkice metodologiczne. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013.

Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa, PWN

Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa, wyd. Żak

Podstawy metodologii badań w pedagogice, Red. S. Palka GWP, 2010

uzupełniająca:

Palka S.: Pedagogika w stanie tworzenia. Kraków, 1999

Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela, Warszawa, 1995

Metody i kryteria oceniania:

Projekt badań własnych:

Oceniana będzie kompletność, spójność i jakość wykonania projektu badań własnych. W projekcie należy uwzględnić m.in. uzasadnienie wyboru tematu, przedstawić aktualne wyniki badań na temat (synteza), określić przedmiot badań, sformułować cele i problemy badawcze, opisać populację badaną, skonstruować skróconą wersję narzędzia (kwestionariusz ankiety), dokonać prezentacji, opisu i interpretacji wyników. Dodatkowe informacje na temat projektu Studenci uzyskają podczas zajęć wprowadzających (szczegółowy załącznik do harmonogramu zajęć - w formie pisemnej).

Studenci (w dniu wyznaczonym przez prowadzącego) omawiają indywidualne projekty badań oraz składają jeden egzemplarz opracowania prowadzącej w celu dokonania jego oceny.

Zakres tematów:

Fundamentalne aspekty badań naukowych- wprowadzenie w tematykę i omówienie przebiegu ćwiczeń. Podstawowe elementy struktury badań pedagogicznych. Istota i przykłady problemów badawczych. Zasady projektowania badań oraz procedury występujące w procesie badania naukowego. Ćwiczenia w zakresie konstruowania problemów badawczych.

Główne metody i techniki badań w pedagogice. Odwołanie do zasad zbierania danych na podstawie zastosowanych technik i narzędzi. Metody badań a problemy badawcze (przykładowe jednostki analizy i formułowanie pytań)

Struktura procesu badawczego na przykładzie badań zawartych w opracowaniach naukowych z zakresu pedagogiki. Omówienie sposobów realizacji projektów naukowych, na podstawie analizy artykułów z czasopism naukowych.

Projektowanie badania naukowego w grupach: ustalanie celów badań, problemów badawczych, tworzenie prostych narzędzi diagnostycznych- analiza i dyskusja.

Prezentacja projektów zaliczeniowych.

Metody dydaktyczne:

Jak w opisie modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Łączyk 38/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.