Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet specjalnościowy - Rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i podstaw myślenia matematycznego. 06-PE-OP-S1-22.9
Ćwiczenia (C) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Frydrychowicz A., E. Koźmińska E., A. Matuszewski A., E. Zwierzyńska E., Skala gotowości szkolnej, Warszawa 2006.

Gardner H., Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Poznań 2002.

Gruszczyk – Kolczyńska E., Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki?,

Gruszczyk – Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki,

Gruszczyk – Kolczyńska E., E. Zielińska E., Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami

w przedszkolu, w szkole i placówkach integracyjnych,

Gruszczyk-Kolczyńska E., Moroz H., Łysek J., Wojnowska M., Metoda diagnozy działalności matematycznej dzieci klas początkowych. Podręcznik, zestaw testów, instrukcje do badań, Warszawa 1987.

Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2009.

Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii, Kraków 2005.

Siwek H., Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej, Kraków 2004.

Stucki E., Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych, cz. I, II, III, Bydgoszcz 1992- 1994.

Tryzno E., Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę, Gdańsk 2006.

Wilgucka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Warszawa 2003.

Zaremba D., Podstawy nauczania matematyki, czyli jak przybliżyć matematykę uczniom, Warszawa 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Praca grupowa: przygotowanie zestawu ćwiczeń rozwijających myślenie matematyczne dziecka.

Oceniona zostanie:

• Nowatorstwo scenariusza oraz jego poprawna konstrukcja (skala od 2-5)

• użycie aktywizujących metod pracy (skala od 2-5)

• wykorzystanie wiedzy z zakresu omawianych zagadnień (skala od 2-5)

Oceną końcową będzie średnia arytmetyczna z oceny wskazanych podanych elementów.

Zakres tematów:

• Początki myślenie matematycznego u dziecka.

• Rozwijanie aktywności matematycznej dziecka.

• Cele kształcenia matematycznego dziecka w edukacji elementarnej.

• Kształtowanie wybranych zagadnień matematycznych: orientacja przestrzenna, pojęcie zbioru, liczby naturalne, rozwiązywanie równań i nierówności, zadania tekstowe i sposoby ich rozwiązywania, podstawy geometrii, umiejętności praktyczne.

• Diagnoza umiejętności matematycznych dziecka

w oparciu o wybrane metody diagnostyczne (metoda Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej, metoda Urszuli Oszwy).

• Repetytorium z podstaw matematyki.

Metody dydaktyczne:

Metody słowne: mini wykład, dyskusja grupowa; oglądowe: pokaz, prezentacja multimedialna; aktywizujące: rozwiązywanie problemów, praktycznych, praca w grupach, projekt.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bogumiła Bobik 0/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.