Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet specjalnościowy - Przemoc wobec dzieci – charakter zjawisk 06-PE-OP-S1-22.6
Ćwiczenia (C) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Brian Corby, Child Abuse; Toward a knowledge base, Open University Press (3ed); Glasgow 2006

The APSAC Handbook on child maltreatment. Second Edition, Ed. J. Myers et all, Sage Publications, London-New Delhi 2002

„Dzieciństwo – witraż bolesny” Chowanna 2010, nr 1, pod red. E.Jarosz

E.Jarosz, Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna. Katowice 2008 i 2009

E.Jarosz, Dom który krzywdzi, Katowice 2001

E.Jarosz, Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, Warszawa 2008

E.Jarosz: Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją , Warszawa 2015 ( na stronie RPD)

K.Browne, M.Herbert, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999

K.Kendall_Tackett, Skutki zdrowotne krzywdzenia dzieci, "Dziecko Krzywdzone" 2004, nr 8

S.Forward, Toksyczni rodzice, Warszawa 1992

J.L.Herman, Przemoc – uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk 1998 (maltretowanie dzieci)

J.Mellibruda: Przeciwdziałanie przemocy domowej, Warszawa 2009

K.Kamińska: Dobro dziecka w dyskursie państwo-rodzina, inaczej o przemocy domowej. Impuls, Kraków 2009

D.Iwaniec, J.Szmagalski (red.): Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie, Warszawa 2002

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku

Czasopismo „Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka” (www.dzieckokrzywdzone.pl)

Materiały edukacyjne Fundacji Dzieci Niczyje www.fdn.org

Strony www. :

Rzecznik Praw Dziecka, Niebieska Linia, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

www.endcorporalpunishment.org

http://srsg.violenceagainstchildren.org/publications

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną na podstawie aktywności na zajęciach oraz pracy zaliczeniowej - projektu broszury informacyjnej o zjawisku przemocy wobec dzieci i sposobach jego ograniczania. Do oceny końcowej uwzględnia się prezentowanie szczegółowych zagadnień na zajęciach

Zakres tematów:

1. Mity o przemocy wobec dzieci i ich znaczenie

2. Istota zjawiska (przegląd definicji, kryteria zasadnicze rozumienia zjawiska?); Formy i przejawy przemocy wobec dzieci.

3. Historia zjawiska przemocy wobec dzieci – jak było dawniej? Występowanie zjawiska współcześnie – rozmiary i sposoby ich określania szacowania (kwestie diagnozy społecznej i lokalnej - przykłady danych i badań).

4. Wiele hałasu o nic? Znaczenie zjawiska przemocy wobec dziecka /konsekwencje indywidualne i społeczne/

5. Uwarunkowania zjawiska, czynniki ryzyka przemocy wobec dzieci, uwarunkowania przemocowego rodzicielstwa

6. Źródła współczesnych standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem – międzynarodowe i polskie regulacje w zakresie problemu krzywdzenia dzieci. Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem – założenia, kierunki i poziomy działań. Podstawy prawne przeciwdziałania przemocy wobec dzieci w Polsce.

7. Systemy lokalne ochrony dzieci przed przemocą; wielosektorowe zintegrowane działania - idea, metodyka tworzenia, obszary działań, Zespoły interdyscyplinarne, Procedura Niebieska Karta – aspekty diagnostyczne .

Przykłady rozwiązań systemowych i programów w innych krajach.

Przegląd wybranych programów polskich w zakresie ograniczania problemu oraz kampanie społeczne.

Metody dydaktyczne:

dyskusje problemowe, analiza krytyczna, analiza egzemplifikacji, metoda projektów, prezentacje multimedialne, gry dydaktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Jarosz 0/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.