Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gatunki dziennikarskie 05-DK-S1-GD16
Wykład (W) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000.

Wojtak M., Analiza gatunków prasowych, Lublin 2008.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Adams S., Hicks W., Wywiad dziennikarski, Kraków 2007.

Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.

Boyd A., Dziennikarstwo radiowo- telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych, Kraków 2006.

Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2006.

Chyliński M., Russ-Mohl S., Dziennikarstwo, Warszawa 2008.

Dziennikarstwo od kuchni, red. A. Niczyperowicz, Poznań 2001.

Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Kraków 1978.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

Godzic W., Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Kraków 2004.

Grobel L., Sztuka wywiadu. Lekcje mistrza, Warszawa 2006.

Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Warszawa 2010.

Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Poznań 2003.

Język w mediach. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2012.

Kita M., Wywiad prasowy. Język – gatunek – interakcja, Katowice 1998.

Leksykon szkolny. Gatunki paraliterackie, publicystyczne i użytkowe, red. M. Pytasz, Gorzów Wlkp. 1993.

Loewe I., Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice 2007.

Magdoń A., Reporter i jego warsztat, Kraków 2000.

Mroziewicz K., Dziennikarz w globalnej wiosce, Warszawa 2004.

O warsztacie dziennikarskim, red. J. Adamowski, Warszawa 2002.

Polska genologia lingwistyczna, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2008.

Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2007.

Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2001.

Pisarek W., O mediach i języku, Kraków 2007.

Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.

Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Bielsko-Biała 2007.

Ślawska M., Formy dialogu w gatunkach prasowych, Katowice 2014.

Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Łódź 2002.

Tekst (w) sieci. Tekst – język – gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009.

Witosz B., Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice 2005.

Wolny-Zmorzyński K., Reportaż jak go napisać?, Warszawa 2004.

Worsowicz M., Gatunki prasowe. Poradnik dla uczniów i nie tylko…, Łódź 2006.

Współczesne media – język mediów, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub testowy.

Zakres tematów:

I. Problematyka gatunku.

Definicja gatunku.

Zasady przynależności do danego gatunku.

Aspekty gatunku (strukturalny, pragmatyczny, poznawczy i stylistyczny).

Gatunek mowy według Michaiła Bachtina.

Relacja gatunek - tekst.

Trzy kategorie wzorca gatunkowego (wzorzec kanoniczny, wzorce alternacyjne, wzorce adaptacyjne).

Układy gatunkowe.

II. Specyfika gatunku dziennikarskiego/ medialnego.

Definicja gatunku dziennikarskiego.

Dominanta gatunkowa.

Pakt faktograficzny.

Przekaźnik jest przekazem.

III. Typologia gatunków.

Podział gatunków na gatunki informacyjne i publicystyczne.

Specyfika gatunków pogranicznych.

Styl informacyjny a styl publicystyczny.

Różnorodne podziały gatunków (ze względu na medium, gatunki autochtoniczne i ksenochtoniczne, gatunki rozrywkowe).

IV. Struktura tekstu medialnego.

Tytuł, lid, korpus.

Metatekst i pratekst.

V. Gatunki informacyjne.

Specyfika gatunków informacyjnych.

Charakterystyka gatunków informacyjnych (wzmianka, notatka, wiadomość, zapowiedź, sprawozdanie, sylwetka, przegląd prasy).

VI. Gatunki publicystyczne.

Specyfika gatunków publicystycznych.

Charakterystyka gatunków publicystycznych (komentarz, recenzja, esej, felieton, reportaż, wywiad).

VII. Informacja.

Zasada odwróconej piramidy.

Schemat dziennikarskich pytań.

Inforozrywka/ infotainment.

VIII. Komentarz.

Historia gatunku. Typologia. Wyznaczniki gatunku. Warsztat gatunkowy.

IX. Felieton.

Historia gatunku. Typologia. Wyznaczniki gatunku. Warsztat gatunkowy. Znani felietoniści.

X. Wywiad.

Historia gatunku. Specyfika gatunku (gatunek informacyjny czy publicystyczny). Typologia. Wyznaczniki gatunku. Rola dziennikarza w wywiadzie. Warsztat gatunkowy.

XI. Reportaż.

Historia gatunku. Pakt faktograficzny w reportażu. Typologia. Wyznaczniki gatunku. Reportaż a feature. Warsztat gatunkowy. Znani reportażyści.

XII. Metamorfozy gatunkowe (na przykładzie wywiadu prasowego).

Zmiany w wyznacznikach gatunkowych. Kwestie adaptacji gatunkowych.

XIII. Konwergencja gatunków medialnych.

Definicja pojęcia. Przepływ gatunków w różnych przekazach.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca (wykład informacyjny) oraz metoda problemowa (wykład problemowy).

Teoria gatunków poparta jest konkretnymi przykładami tekstowymi (pokaz slajdów z tekstami dziennikarskimi, prezentacja reportażu radiowego, programu telewizyjnego).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Ślawska 127/145 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.