Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot fakultatywny 1: Socjologia zdrowia i choroby 05-SP-KOL-N1-SZIC
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 2
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Tobiasz-Adamczyk B.: Wybrane elementy zdrowia i choroby. Kraków 2000;

• Piątkowski W. Titkow A.: W stronę socjologii zdrowia. Lublin 2002;

• Libiszowska-Żółkowska M. Ogryzko-Wiewiórkowska M. Piątkowski Wł.: Szkice z socjologii medycyny. Lublin 1998;

• Uramowska-Żyto B. Zdrowie i choroba w świetle wybranych teorii socjologicznych. Warszawa 1992;

• Siciński A. [red] Styl życia. Warszawa 1976;

• Sokołowska M. Socjologia medycyny. Warszawa 1986;

• Ostrowska A. Styl życia a zdrowie. Warszawa 1999;

• Sęk H. Cieślak R. Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa 2004;

• Gniazdowski A. [red] Zachowania zdrowotne. Łódź 1990;

• Uramowska-Żyto B.: Medycyna jako wiedza i system działań. Analiza socjologiczna. Wrocław 1980;

Metody i kryteria oceniania:

weryfikacja ocen uzyskanych w KPSS w Czeladzi wraz z analizą narzędzi weryfikacji efektów kształcenia jak i zawartości sylabusów

Zakres tematów:

• Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu zdrowia, choroby, zachowań w zdrowiu, zachowań i chorobie, zachowania antyzdrowotnych i prozdrowotne, społeczno-demograficzne zróżnicowanie zachowań w zdrowiu i chorobie;

• pojęcie koncepcji roli społecznej w odniesieniu do zachowań w zdrowiu i chorobie wg Parsonsa;

• koncepcja choroby jako dewiacji;

• kulturowe uwarunkowania zdrowia i choroby;

• goffmanowska koncepcja instytucji totalnej w odniesieniu do jednostek leczniczych i opiekuńczych;

• stres społeczny a stan zdrowia, choroba jako stresujące wydarzenie życiowe;

• wpływ stylu życia na zdrowie;

• warunki środowiskowe a stan zdrowia;

• pojęcie niepełnosprawności i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Metody dydaktyczne:

konwersatorium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Witold Mandrysz 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.