Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPS_M05_Poradnictwo i interwencje psychologiczne w sprawach sądowych 06-PS-SM-242
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Agresja i przemoc / Robert Borkowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001.

Antropologia o przemocy : przemoc w kulturze / pod red. Iwony Morozow i Janiny Radziszewskiej. - Wrocław : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, 2011.

Ciemna strona człowieka : [w poszukiwaniu źródeł męskiej agresji] / Michael P. Ghiglieri ; tłumaczyła Anna Tanalska-Dulęba. - Warszawa : Wydaw. CiS : Wydaw. WAB, 2001.

Przemoc - w zachowaniu się dzieci i młodzieży : przyczyny, mechanizmy, profilaktyka / red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Jerzy Herberger ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. - Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008.

Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne / pod red. Marzeny Binczyckiej-Anholcer ; Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 2003.

Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008.

Współczesne zagrożenia psychospołecznego funkcjonowania człowieka : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon, Ireny Kurlak. - Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, 2010.

Zjawisko przemocy we współczesnym świecie : wybrane aspekty / pod red. Justyny Maciaszek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowj Woli. Instytut Socjologii. - Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, 2010.

Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce : wybrane zagadnienia / red.: Hanna Duszka-Jakimko, Stanisław Leszek Stadniczeńko ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008.

Dialog czy konfrontacja : interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązywania konfliktów / red. Jacek Maciejewski, Paweł Wawryszuk, Krzysztof Budka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011.

Komunikacja społeczna - negocjacje - edukacja : perspektywa wielu kultur / red. nauk. Zbigniew Nęcki, Wojciech J. Maliszewski, Kazimierz Czerwiński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Milenium, 2012.

Mediacja / pod red. Lidii Mazowieckiej. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009.

Mediacje : praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów / Christopher W. Moore ; [tł. Anna Cybulko, Marcin Zieliński]. - Wyd. 2. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012.

Mediacje w sporach zbiorowych pracy / Piotr Jermakowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Braun, 2011.

Sądy polubowne i mediacja / pod redakcją Jana Olszewskiego ; [aut. Aneta Arkuszewska et al.]. - Warszawa : C.H. Beck, 2008.

Szkoła bez agresji : od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania / Beata Prościak. - Warszawa : Difin, 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa oceniana pod kątem następujących kryteriów:

1. Zrozumienie tematu pracy.

2. Zgodność treści pracy z tematem.

3. Wykazanie znajomości kluczowej dla tematu literatury.

4. Jasność i trafność argumentacji tez własnych.

5. Zwięzłość i rzeczowość refleksji

Zakres tematów:

1. Przemoc w ujęciu kulturowo społecznym.

2. Przemoc w ujęciu psychologicznym.

3. Przemoc jako konstrukt w ramach systemu prawnego.

4. Przemoc jako wyzwanie dla instytucji państwa.

5. Geneza przemocy.

6. Diagnoza sytuacji przemocy.

7. Pomoc ofiarą przemocy.

8. Praca ze sprawcami przemocy.

9. Wprowadzenie do problematyki mediacji.

10. Mediacja w polskim systemie prawnym.

11. Mediacje w sprawach rodzinnych.

12. Mediacje w sprawach cywilnych.

13. Mediacje w sprawach karnych.

Metody dydaktyczne:

Praca w małych grupach, prezentacje multimedialne, studia przypadków, gry symulacyjne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Bożek 26/26 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Bożek 20/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.