Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPP_M02_Podstawy psychologii pracy 06-PS-SM-213
Wykład (W) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Schulz, D.P., Schulz, S.E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN

Bańka, A.(2000). Psychologia pracy . W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP, r. 50.3 Rozwój psychologii pracy.

Karney, J.E. (2004). Podstawy psychologii i pedagogiki pracy. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna

Czarnota – Bojarska, B., Łada M., (2004). Ważność różnych aspektów pracy dla kobiet i mężczyzn o różnym jej stażu. Nowiny Psychologiczne, 1, s. 5-22.

Sęk, H. (2006). Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Gdańsk: GWP (artykuł Ch. Maslach, s. 13-31, M. Burischa, s. 58-82, H. Sęk, s. 83-113).

Turska E., Pilch I. (2008). Propozycje pomocy w radzeniu sobie z zespołem wypalenia zawodowego. Czasopismo Psychologiczne, 14 (1), 69 – 77.

Turska E. (2005). Globalizacja i restrukturyzacja a nowy model kariery i sukcesu. W: B.Kożusznik (red.): Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 243 – 262.

Turska, E. (2014). Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje. Katowice: wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Efekty uczenia się:

Zdobycie wiedzy na temat:

funkcjonowania człowieka w szeroko rozumianym środowisku pracy,

koncepcji odnoszących się do roli pracy w życiu człowieka oraz klasycznych i współczesnych teorii pracy,

czynników konstytuujących środowisko pracy i ich wpływu na funkcjonowanie człowieka,

istoty projektowania oraz analizy i oceny pracy w zmieniających się warunkach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw,

sposobu diagnozowania psychologicznych problemów człowieka w warunkach współczesnej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny/test (55%prawidłowych odpowiedzi stanowi warunek zaliczenia testu).

Studenci otrzymują od prowadzącej materiały dotyczące treści wykładowych, obowiązuje ich także literatura zamieszczona przy poszczególnych jednostkach wykładowych.

Zakres tematów:

1. Historia psychologii pracy. Pionierzy psychologii pracy. Podstawowe paradygmaty psychologii pracy.

Schulz, D.P., Schulz, S.E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN, s. 29-32

Bańka, A.(2000). Psychologia pracy . W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP, r. 50.3 Rozwój psychologii pracy.

2. Podstawowe obszary zainteresowania psychologii pracy.

Schulz, D.P., Schulz, S.E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN, r. 2

Chmiel, N. (2000). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP, r. 2

3. Globalizacja, przemiany pracy i organizacji. Nowy model oczekiwań wobec współczesnego pracownika.

Chmiel, N. (2000). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP, r. 16, 17, 18

Górnik-Durose, M.. (2007). Praca w wielokulturowym otoczeniu. W: B. Kożusznik i M Górnik-Durose (red.). Perspektywy psychologii pracy (s. 82-102). Katowice: Wydawnictwo UŚ.

4. Pojęcie pracy. Praca jako wartość.

Karney, J.E. (2004). Podstawy psychologii i pedagogiki pracy. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna

Czarnota – Bojarska, B., Łada M., (2004). Ważność różnych aspektów pracy dla kobiet i mężczyzn o różnym jej stażu. Nowiny Psychologiczne, 1, s. 5-22.

Rostowska T. (2009). Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia. Kraków: Impuls., r.6

5. Negatywne konsekwencje pracy. Stres zawodowy.

Chmiel, N. (2000). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP, r.7

Schultz, D., Schultz, S. (2003). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa. PWN, r.12

Dudek, B. (2007). Stres związany z pracą: teoretyczne i metodologiczne podstawy badań zależności między zdrowiem a stresem zawodowym. W: B. Kożusznik i M Górnik-Durose (red.) Perspektywy psychologii pracy (s. 220-244). Katowice: Wydawnictwo UŚ.

6 – 7. Wypalenie zawodowe, mobbing, pracoholizm.

Retowski S. (2003). Pracoholizm – próba teoretycznego zdefiniowania zjawiska. W: B. Wojciszke, M. Plopa (red.). Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie (s. 313-342). Kraków: Impuls. 2003.

Sęk, H. (2006). Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Gdańsk: GWP (artykuł Ch. Maslach, s. 13-31, M. Burischa, s. 58-82, H. Sęk, s. 83-113).

Turska E., Pilch I. (2008). Propozycje pomocy w radzeniu sobie z zespołem wypalenia zawodowego. Czasopismo Psychologiczne, 14 (1), 69 – 77.

8. Fizyczne warunki pracy. Projektowanie pracy i otoczenia. Psychologia środowiskowa.

Chmiel, N. (2000). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP, r. 9.

Schultz, D., Schultz, S. (2003). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa. PWN, r. 10

Karney, J. E. (2004). Podstawy psychologii i pedagogiki pracy. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna, r. 6 oraz s.125-141

9. Zadowolenie i satysfakcja z pracy. Problematyka dopasowania do pracy.

Chmiel, N. (2000). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP, s. 75-77 oraz r. 13

Schultz, D., Schultz, S. (2003). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa. PWN, s. 296-317 oraz r. 8

W.E. Scott, L.L. Cummings (1983).Zachowanie człowieka w organizacji, , Warszawa: PWN, s. 184-221.

10 – 11. Motywacja. Systemy motywacyjne

Chmiel, N. (2000). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP, r. 13.

Schultz, D., Schultz, S. (2003). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa. PWN, r. 8

Sekuła, Z. (2008). Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty. Warszawa: PWE.

12. Zmiana organizacyjna. Zarządzanie zmianą.

Turska, E. Jednostka w sytuacji zmian organizacyjnych. W: Z.Ratajczak, A.Bańka, E.Turska (2006), Współczesna psychologia pracy i organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

M.Bratnicki (1998), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice

Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Difin, Warszawa

13. Problematyka kariery zawodowej. Współczesne problemy zarządzania karierą.

Bańka A., 2006. Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy. W: Ratajczak Z., Bańka A., Turska E., Współczesna psychologia pracy i organizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 59 – 118.

Bańka A., 2006. Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura

Turska E. (2005). Globalizacja i restrukturyzacja a nowy model kariery i sukcesu. W: B.Kożusznik (red.): Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 243 – 262.

14. Zajęcia podsumowujące – kierunki rozwoju psychologii pracy.

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją multimedialną,

dyskusje grupowe,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Turska 31/46 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.