Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPS_M09_Psychologia resocjalizacyjna 06-PS-SM-272
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.ip.us.edu.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

J. M. Stanik, Psychologiczne aspekty działalności resocjalizacyjnej (w:) . J. Lubelski, J. M. Stanik, L. Tyszkiewicz, Wybrane zagadnienia psychologii dla prawników, Warszawa 1986, Wyd. Prawnicze.

J. M. Stanik, Wybrane zagadnienia psychologii dla prawników, Warszawa 1986, Wyd. Prawnicze.

A. Lewicki, L. Paryzek, B. Waligóra, Podstawy psychologii penitencjarnej (w:) Psychologia kliniczna, (red.:) A. Lewicki, Warszawa 1978, PAN.

M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001, Wyd. Prawnicze.

H. Machel, Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk 1994, Wyd. UG.

B. Urban, J. M. Stanik (red.:) Resocjalizacja T.1 i T 2, Warszawa 2007, PWN.

J.M. Stanik, Psychologiczne problemy :drugiego życia” w warunkach dyscyplinarnej izolacji, (w:) Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, „Prace psychologiczne”, nr 8, Katowice 1976, Wyd. UŚl.

M. Szaszkiewicz, Tajemnice grypserki, Kraków 1997, Wyd. Instytut Ekspertyz Sądowych. H. Sęk, A. Brzezińska, Podstawy pomocy psychologicznej (w:) Psychologia, (red.:)

J. Strelau, D. Doliński, Gdańsk 2008, GWP.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

- rygorowe na podstawie obecności (nie mniej niż 80% frekwencja),

- prac zaliczeniowych

- oraz kolokwium zaliczeniowego.

Zaliczenie z oceną na min. 51% możliwych do uzyskania punktów.

- 51-59% - ocena dostateczna (3,0);

- 60-69% - ocena dostateczna plus (3,5);

- 70-79% - ocena dobra (4,0);

- 80-89% - ocena dobra plus (4,5);

- 90-100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Zakres tematów:

Psychologia resocjalizacyjna – jej historia, pojęcie, zadania, przedmiot, subdyscypliny i miejsce wśród innych dyscyplin naukowych.

Pojęcie, cele i formy resocjalizacji; współczesne nurty w resocjalizacji; modele resocjalizacji w różnych krajach. Resocjalizacja i jej efektywność w środowisku otwartym i zamkniętym.

Psychologiczne aspekty praktyki resocjalizacyjnej - płaszczyzny oddziaływań, uwarunkowania skuteczności resocjalizacji.

Zróżnicowanie społeczności więźniów; przystosowanie do środowiska więziennego i psychologiczne następstwa izolacji więziennej.

Personel penitencjarny; osobowość, płeć, staż pracy i rodzaj kontaktów personelu z osadzonymi w zakładach karnych; objawy syndromu wypalenia zawodowego i percepcja jego przyczyn.

Rola i zadania psychologa w zakładzie resocjalizacyjnym

Diagnoza penitencjarna: podstawy prawne orzeczeń psychologiczno- penitencjarnych. Studia przypadków.

Profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej

Prawne i psychologiczne aspekty powrotności do przestępstwa

Alternatywne, nieizolacyjne środki resocjalizacyjne

Resocjalizacja w sytuacjach szczególnych- Przestępcy seksualni

Resocjalizacja w sytuacjach szczególnych- Sprawcy nieletni, młodociani

Resocjalizacja w sytuacjach szczególnych- Osadzeni uzależnieni od substancji

Resocjalizacja w sytuacjach szczególnych- Sprawcy przestępstw z użyciem przemocy (agresywni)

Resocjalizacja w sytuacjach szczególnych- Osadzeni z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, upośledzeni umysłowo

Resocjalizacja w sytuacjach szczególnych- osadzeni zagrożeni ryzykiem samobójstwa.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, praca w grupach, analiza przypadków, praca własna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wiola Friedrich 24/27 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Wiola Friedrich 23/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.