Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Liturgia i czas 11-KRK-T-069
Wykład (W) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

PODRĘCZNIKI: B. Nadolski, Liturgika, t. 2: Liturgia i czas, Poznań 1991; T. Sinka, Zarys liturgiki, Kraków 1994; M. Kunzler, Liturgia Kościoła („Podręczniki teologii katolickiej” 10), przekł. i oprac. L. Balter, Poznań 1999, s. 595-723; A. Bergamini, Chrystus świętem Kościoła. Rok liturgiczny. Historia, celebracja, teologia, duchowość, duszpasterstwo, Kraków 2003; D. Brzeziński, „Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki”. Anamnetyczny wymiar roku liturgicznego, Toruń 2010; M. Augé, Rok liturgiczny to sam Chrystus, który trwa w swoim Kościele, Kraków 2013; K. Konecki, Rok liturgiczny i Kalendarz w reformie Soboru Watykańskiego II. Kwestie redakcyjne („Scripta Theologica Thoruniensia” 12), Toruń 2010, ss. 290; DOKUMENTY: Encyklika Piusa XII o liturgii Mediator Dei (20 XI 1947); Konstytucja Soboru Watykańskiego II o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, rozdział V (nn. 102–111); Pismo apostolskie Pawła VI, Mysterii paschalis celebrationem (14 II 1969), w: Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, Poznań 1986; Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza (ogłoszone pismem apostolskim Pawła VI); Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994 (na temat roku liturgicznego); Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini (31 maja 1998).

Metody i kryteria oceniania:

Sposobem na zweryfikowanie osiągniętych efektów kształcenia, w postaci wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, będzie - ustalony na pierwszym spotkaniu ze studentami - test, wyposażony w pytania odnoszące się do przedłożonych w semestrze zimowym 2016/2017 treści na temat "Roku liturgicznego" i "Liturgii godzin" . Test ten zrealizowany zostanie w dwóch etapach: najpierw na zakończenie części dotyczącej "Roku liturgicznego" (25 godz. wykładowych), później zaś na zakończenie części zatytułowanej "Liturgia godzin" (15 godz. wykładowych). Wyniki obu testów (cząstkowe) stanowić będą - po zsumowaniu ich - podstawę do ostatecznej (uśrednionej) oceny za semestr zimowy 2016/2017.

Zakres tematów:

W ramach "Roku liturgicznego" poddane zostaną studium takie tematy szczegółowe: wprowadzenie w naturę roku liturgicznego; teologia dnia Pańskiego; okres przygotowania paschalnego i święte Triduum Paschy; teologia Pięćdziesiątnicy; teologia czasu Adwentu, Narodzenia Pańskiego i Epifanii; okres liturgiczny „w ciągu roku”; uroczystości i święta Pańskie w roku liturgicznym; kult Maryi i świętych.

W ramach "Liturgii godzin" studium semestru zimowego 2016/2017 obejmie następującą problematykę: modlitwa w życiu Jezusa; nauka Jezusa o modlitwie; modlitwa w życiu pierwszych wspólnot chrześcijańskich i w nauczaniu apostołów; organizacja modlitwy we wspólnotach chrześcijańskich czasów poapostolskich; organizacja modlitwy publicznej w okresie po IV wieku; modlitwa liturgiczna Kościoła w okresie od Piusa V do Soboru Watykańskiego II; postanowienia Soboru Watykańskiego II odnośnie do Liturgii godzin; teologia Liturgii godzin; warunki uświęcającego działania Liturgii godzin; układ i zasady sprawowania Liturgii godzin

Metody dydaktyczne:

Uczestnictwo wszystkich studentów w wykładach dla nich przeznaczonych jest jak najbardziej wskazane. Będzie ono miało bowiem niewątpliwy wpływ na zdobycie odpowiedniej wiedzy, która zostanie poddana weryfikacji na zakończenie semestru, jak też na osiągnięcie stosownych umiejętności i kompetencji społecznych. Dydaktyczną metodą na przekaz takiej wiedzy, na prowadzenie ku umiejętnościom i społecznym kompetencjom będzie wykład kursoryczny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Żądło 38/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.