Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Kościoła - starożytność i średniowiecze 11-KRK-T-003a
Wykład (W) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Banaszak M., Historia Kościoła katolickiego, T. 2, Warszawa 1987.

Historia Kościoła, red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles, T. 2, Warszawa 1988.

Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, T. 1, Kraków 1966.

Kumor B., Historia Kościoła, T. 2-5, Lublin 2001-2002.

Manteuffel T., Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2014.

Myszor W., Europa. Pierwotne chrześcijaństwo. Idee i życie społeczne chrześcijan (II i III wiek), Warszawa 1999/2000.

Rops D., Kościół wczesnego średniowiecza, Warszawa 1969.

Runciman S., Teokracja bizantyjska, przeł. M. Radożycka, Warszawa 2008.

Schatz K., Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2002.

Schatz K., Prymat papieski od początków do współczesności, Kraków 2004.

Wilczyński L., Historia Kościoła katolickiego w średniowieczu, Gniezno 2010.

Woods T. E., Jak Kościół katolicki zbudował zachodnia cywilizację, Kraków 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązuje egzamin ustny.

Student przygotowuje odpowiedzi na pytania:

A) Dla starożytności chrześcijańśkiej:

1. Przedstaw przyczyny i kierunki rozszerzania się chrześcijaństwa.

2. Ukaż przyczyny prawne oraz rodzaje i przebieg prześladowań.

3. Skomentuj walkę chrześcijaństwa z pogaństwem.

4. Nakreśl życie sakramentalne pierwszych chrześcijan.

5. Co przewidywały układy mediolańskie z 313 r.?

6. Wyjaśnij istotę sporów doktrynalnych w związku z wystąpieniami Ariusza, Nestoriusza i Apolinarego.

7. Ujawnij różnice w słowach: homoousios i homoiousios.

8. Zreferuj przyczyny powstania monofizytyzmu i monoteletyzmu oraz wskaż na różnice w wyjaśnieniu tych herezji.

9. Omów schizmy i herezje, które wyłoniły się na tle sporów doktrynalnych w zachodnim chrześcijaństwie.

10. Zrelacjonuj sprawę prawowierności papieży: Liberiusza, Wigiliusza i Honoriusza.

11. Zobrazuj początki życia zakonnego w starożytnym Kościele.

12. Udowodnij, że „wielkie wędrówki ludów” stanowiły problem dla Kościoła i papiestwa.

13. Co kryje się pod nazwami: discipuli veritastis i disciplina arcani, eulogia i agape, onoforion i paliusz, patriarchat i egzarchat, chorepiscopoi

i periodeutoi?

14. Wymień z nazwy i daty sobory starożytności oraz przedstaw ich najważniejsze uchwały.

B) Dla średniowiecza w Kościele Powszechnym i w Polsce:

1. Wyjaśnij pojęcia: Patrimonium Sancti Petri, Renovatio Sancti Petri, Donatio Constantini, Donatio Pippini, Ducatus Romanus.

2. Rola papieża Grzegorza Wielkiego w umacnianiu pozycji papiestwa.

3. Znaczenie wydarzeń z 756 i 800 roku w historii Kościoła zachodniego.

4. Renesans karoliński.

5. Etapy reformy gregoriańskiej.

6. Ikonoklaści i ikonofilowie.

7. Spór o inwestyturę.

8. Dictatus papae Grzegorza VII Hildebranda, dokument Venerabilem Innocentego III i bulle Bonifacego VIII w sprawie prymatu.

9. Geneza i przyczyny Wielkiej Schizmy Wschodniej.

10. Co oznacza być chrześcijaninem w Kościele greckim i co można powiedzieć o roli chrześcijanina w Kościele łacińskim?

11. Wymień znane reguły zakonne średniowiecza.

12. Pielgrzymowanie i lata święte w Rzymie.

13. Czym jest całun turyński, całun z Monopello i święta szata z Trewiru?

14. Rodzaje kanonizacji i związane z nimi procedury.

15. Średniowieczne zabytki literackie, sztuka teatralna i muzyka kościelna.

16. Cechy charakterystyczne stylu romańskiego i gotyku.

17. Podział soborowy według o. Klausa Schatza SI, papieskie i koncyliarystyczne sobory średniowiecza – miejsce, daty i nauka.

18. Wyjaśnij termin universitas i jego wewnętrzną organizację.

19. Średniowieczny Arystotelizm, awerroizm łaciński i augustianizm.

20.Średniowieczne wspólnoty religijne świeckich i ich pobożność.

21. Chrześcijańska i Mongołowie.

22. Średniowieczne zakony rycerskie, reformatorskie i żebracze.

23. Krucjaty, ich nazewnictwo i miejsce.

24. Niewola awiniońska i Wielka Schizma Zachodnia – przyczyny, przebieg i zakończenie.

25. Definicja herezji i heretyka, katarzy i waldensi.

26. Definicja Inkwizycji i inkwizytora, jej cele i rodzaje.

Zakres tematów:

STAROŻYTNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA

Zagadnienia:

I: Kościół w pogańskim cesarstwie rzymskim

1. Jezus, św. Paweł i św. Piotr - rozszerzanie się chrześcijaństwa

2. Walka pogaństwa z Kościołem

3. Walka chrześcijaństwa z pogaństwem

II: Kościół w chrześcijańskim cesarstwie rzymskim

1. Rok 313

2. Reakcja pogańska

3. Ustrój kościelny

4. Spory doktrynalne na Wschodzie

5. Spory doktrynalne na Zachodzie

6. Powstanie życia zakonnego

7. Wędrówki ludów

ŚREDNIOWIECZE CHRZEŚCIJAŃSKIE

Zagadnienia:

1. Ewangelizacja Europy średniowiecznej

2. Patrimonium Sancti Petri

3. Karolińska odnowa i reforma gregoriańska

4. Kłótnia o obrazy

5. Wielka Schizma Wschodnia i unie rzymsko-bizantyjskie

6. Chrześcijanin grecki i łaciński przed Bogiem

7. Reguły życia zakonnego

8. Walka Kościoła i państwa o dominium mundi

9. Niewola awiniońska i Wielka Schizma Zachodnia

10. Krucjaty – niedoceniana i oczerniana przygoda

11. Zakony rycerskie, reformatorskie i żebracze

12. Chrześcijanie i Mongołowie: od przerażenia do nadziei na nawrócenie

13. Heretycy i Inkwizycja w średniowieczu

14. Sobory Powszechne epoki średniowiecznej

15. Rozwój uniwersytetów, teologii scholastycznej i pobożności świeckich

16. Cechy charakterystyczne i wybrane zabytki sztuki romańskiej i gotyckiej w średniowiecznej Europie

17. Literatura i muzyka wieków średnich

18. Kościół Matką Świętych – przeniesienia relikwii i kanonizacje papieskie w średniowieczu

19. Całuny i Tuniki – średniowieczne relikwie?

20. Pielgrzymki i Lata Święte w Rzymie

21. Polski Kościół w średniowieczu

Metody dydaktyczne:

Wykład i dyskusja ze studentami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Damian Bednarski 34/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.