Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka i bioetyka 11-KRK-R1-012
Wykład (W) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae, Vatican 1995;

A. Anzerbacher, Wprowadzenie do etyki, Kraków 2008.

B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015.

R. Lucas Lucas, Bioetyka dla każdego, Częstochowa 2005.

A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 1995.

T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2 (ndst): student nie ma uporządkowanej wiedzy na temat etyki i bioetyki, nie zna podstawowych pojęć oraz definicji.

Na ocenę 3 (dst): student zna podstawowe definicje i pojęcia etyki oraz bioetyki, potrafi również ogólne scharakteryzować wybrane zagadnienia.

Na ocenę 4 (db): student zna podstawowe definicje i pojęcia etyki oraz bioetyki, potrafi również szczegółowo scharakteryzować wybrane zagadnienia.

Na ocenę 5 (bdb): student posiada wiedzę potrzebną do uzyskania oceny dobrej. Potrafi również, na podstawie zdobytej wiedzy uzasadniać decyzje etyczne/bioetyczne.

Aktywność na zajęciach może podwyższyć ocenę z egzaminu o pół stopnia.

Studenci przystępują do egzaminu po dwie osoby w terminie ustalonym w sesji egzaminacyjnej. Do dyspozycji studenta są dwa terminy + egzamin komisyjny.

Studenci otrzymują po 3 pytania. Ci, którzy uzyskali z kolokwiów/testu od 65 do 85% pozytywnych odpowiedzi mogą zrezygnować z odpowiedzi na 1 pytanie. Ci, których łączny wynik jest na poziomie 85% i wyższym mogą zrezygnować z odpowiedzi na 2 pytania.

Zakres tematów:

Wykład porusza najbardziej fundamentalne zagadnienia etyki ogólnej. Omawiane są następujące zagadnienia: definicja etyki; założenia wstępne etyki; przedmiot etyki; historia metody etyki; etyka na tle inny nauki humanistycznych; natura ludzka a różne koncepcje etyki; ogólna charakterystyka aktów ludzkich; nauka o celu ludzkim; zagadnienie normy moralności; zagadnienie szczęścia, wprowadzenie w aksjologię; dobro i zło moralne czynu; nauka o powinności; zagadnienie prawa naturalnego; zagadnienie cnót. Definicja bioetyki; historia bioetyki; modele uzasadnień bioetycznych; międzynarodowe i polskie akty prawne regulujące kwestie bioetyczne; dokumenty Kościoła Katolickiego w sprawach bioetycznych; bioetyka związana z początkiem ludzkiego życia; eugenika; eutanazja; dzieciobójstwo; granice eksperymentu medycznego; intensywna terapia; terapia uporczywa; opieka terminalna; przeszczepy; zagadnienie kryterium śmierci.

Metody dydaktyczne:

Wykład. Odpowiedzi na pytania słuchaczy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Witold Kania 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.