Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka i bioetyka 11-KRK-R1-012
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

T. Styczeń, J. Merecki, ABC etyki, Lublin 1996. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby Zdrowia, Vatican 1995. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne.

Weryfikację przeprowadza się na podstawie lektur: T. Styczeń, J. Merecki, ABC etyki, Lublin 1996. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby Zdrowia, Vatican 1995.

Trzy kolokwia (listopad, grudzień, styczeń), zawierające pytania otwarte lub testowe (w dwu pierwszych od 8 do 14 pytań, za które otrzymuje się 1 lub 2 punkty; w trzecim 26 pytań testowych, za które student otrzymuje 0,5 punktu).

Zaliczenie student otrzymuje, gdy uzyska z każdego kolokwium przynajmniej 40% pozytywnych odpowiedzi. Na podstawie łącznego wyniku procentowego z 3 kolokwiów student otrzymuje następujące oceny:

Poniżej 40%: ocena 2 (ndst)

40% do 55%: ocena 3 (dst)

55% do 65%: ocena 3,5 (dst+)

65% do 75%: ocena 4 (db)

75% do 85%: ocena 4,5 (db+)

Więcej niż 85%: ocena 5 (bdb)

Kolokwia są przeprowadzane w ramach ćwiczeń (czas trwania: ok. 15 min).

W przypadku uzyskania z danego kolokwium wyniku niższego niż 40% istnieje możliwość jeszcze dwukrotnego przystąpienia do każdego z kolokwiów. Nieuzyskanie za trzecim razem minimum 40% w którymkolwiek z kolokwiów powoduje ocenę niedostateczną

z zaliczenia w pierwszym terminie.

Wzór obliczania wyniku procentowego:

(a+b+c) : (a’+b’+c')

a - punkty uzyskane w pierwszym kolokwium

b - punkty uzyskane w drugim kolokwium

c - punkty uzyskane w trzecim kolokwium

a’- maksymalna ilość punktów w pierwszym kolokwium

b’- maksymalna ilość punktów w drugim kolokwium

c’- maksymalna ilość punktów w trzecim kolokwium (teście)

W szczególnych przypadkach kolokwium może przybrać formę ustną.

Ocena aktywności na ćwiczeniach.

Przygotowanie pytań do tekstu wyznaczonego przez prowadzącego (K. Wojtyła, "Miłość i odpowiedzialność" - fragmenty).

Poprawne postawienie pytań oznacza zaliczenie tej formy weryfikacji.

W czasie ćwiczeń następuje wspólne odczytanie pytań i analiza tekstu. Prowadzący ocenia indywidulanie trafność pytań.

Dobra analiza tekstu przy pomocy pytań może podwyższyć ocenę z egzaminu końcowego (modułu) o pół stopnia.

Zakres tematów:

Wątki etyczne w "Dialogach" Platona; Realizm etyczny na podstawie "Etyka Nikomachejska" Arystotelesa; Dobro i zło moralne wg "Sumy Teologicznej" Tomasza z Akwinu, Wybrane wątki etyki nowożytnej i współczesnej w oparciu o źródła. Miłość jak norma etyczna na podstawie "Miłości i odpowiedzialnoci" Karola Wojtyły. Studium kazusów klinicznych m. in. w oparciu o "Zarys etyki medycznej" Beauchampa i Childressa.

Metody dydaktyczne:

Czytanie i wspólne krytyczne omawianie wybranych klasycznych tekstów źródłowych etyki i bioetyki oraz ich opracowań.

Dyskusja i opracowanie w grupach pytań do zapropowanego tekstu filozoficznego. Praca własna polega na wcześniejszym zapoznaniu się z tekstami stanowiącymi przedmiot ćwiczeń oraz przygotowaniu do nich pytań jako istotnego punktu konwersatorium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Witold Kania 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.