Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przemoc domowa 11-KRK-R2-042
Wykład (W) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Grabowiec A., Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie, Lublin 2011. Krüger A., Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci, Kraków 2009. Maćkowicz J., Przemoc w wychowaniu rodzinnym, Kraków 2009. Mazur J., Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002. Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne, Warszawa 2006. Rode D., Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców, Katowice 2010. Fundacja "Dzieci niczyje", Fundacja Centrum Praw Kobiet (portale internetowe).

Literatura uzupełniająca:

Consuelo B., Poradnik dla kobiet - ofiar przemocy: metody wykrywania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Warszawa 2010. Papież J., Sztumski J., Przemoc dzieci i młodzieży, Toruń 1998.

Raport o sytuacji polskich rodzin. Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny, Warszawa 1998. Rode D., Charakterystyka mężczyzn - sprawców przemocy w rodzinie w świetle psychologicznego opiniodawstwa sądowego, Chowanna t.2 (37) (2011).

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne: 30-minutowy test pisemny, po którym następuje jego omówienie (10 pytań jednokrotnego wyboru i otwartych).

W celu zaliczenia kolokwium należy uzyskać minimum 51% poprawnych odpowiedzi.

Zakres tematów:

Zagadnienia wstępne: cechy rodziny prawidłowej.

Przemoc: definicje, przyczyny, perspektywy analizy.

Pojęcia związane z przemocą: złe traktowanie, gniew, wrogość, złość, nadużycie, sytuacje trudne.

Rodzaje przemocy. Typy przemocy wewnątrzrodzinnej.

Mechanizmy i cykle przemocy domowej.

Charakterystyka osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ofiara przemocy. Czynniki krzywdzenia dziecka.

Możliwości pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersacyjny z zastosowaniem środków audiowizualnych (filmy, power-point).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Kozubek 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.