Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr z elementami upowszechniania cz.2 12-AE-S1-7TEU.2
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

literatura obowiązkowa:

Bablet D., Rewolucje sceniczne XX wieku, PIW, Warszawa 1980.

Braun K., Wielka Reforma Teatru w Europie”, Ossolineum, Wrocław 1984.

Dudzik Wojciech (red.), Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Opalski J., Rozmowy o Konradzie Swinarskim i „Hamlecie”, oprac. J. Opalski, Kraków 1988.

Osiński Z., Grotowski i jego Laboratorium, PIW, Warszawa 1980.

literatura uzupełniająca:

Braun K., Druga reforma teatru?, Ossolineum, Wrocław 1979.

Braun K., Teatr wspólnoty, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972.

Osiński Z., Jerzy Grotowski - źródła, inspiracje, konteksty, Wydawnictwa Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 1998.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja.

Wymagania merytoryczne:

ocena umiejętności merytorycznego zaprezentowania wybranego zjawiska Wielkiej Reformy Teatru lub przemian współczesnego teatru.

Ocenie podlega:

•merytoryczna wartość prezentacji

•różnorodność środków oraz komunikatywność

•sposób prezentacji (dykcja, swoboda zachowania, gestykulacja) oraz umiejętność zainteresowania odbiorców.

przebieg procesu weryfikacji prezentacja odbywa się w ustalonym terminie w ramach zajęć.

Praca pisemna.

Wymagania merytoryczne:

umiejętność prezentacji i merytorycznej oceny dokonań wybranych twórców współczesnego teatru.

Ocenie podlega:

•merytoryczna zawartość pracy

•logika wypowiedzi

•poprawność językowa i stylistyczna.

Przebieg procesu weryfikacji:

praca pisemna prezentująca sylwetkę jednego, wybranego przez studenta, współczesnego reżysera teatralnego.

Praca oddawana w ostatnim tygodniu zajęć; wymogi techniczne: 5-6 stron znormalizowanego maszynopisu

Zakres tematów:

prezentacje koncepcji teatralnych najważniejszych przedstawicieli

Wielkiej Reformy Teatru oraz przemian teatru po II wojnie światowej;

prezentacja wybranych współczesnych twórców teatru w Polsce

Metody dydaktyczne:

zajęcia konwersatoryjne z ilustracją multimedialną;

indywidualne prezentacje przez studentów tematów dotyczących przedstawicieli i zjawisk teatralnych Wielkiej Reformy Teatru

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosława Pindór 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.