Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania wychowania fizycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym 12-PE-WIP-S2-3MNWFD
Wykład (W) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Maszczak T.-Metodyka wychowania fizycznego. Wyd. AWF, W-wa 2004

2. Osiński W.-Zarys teorii wychowania fizycznego. Wyd.AWF Poznań-Poznań 2002

3. Strzyżewski S.-Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. WSiP, W-wa 1996

4. Sulisz S.-Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym. WSiP, W-wa 2000

5. Wolny B.-Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2009

Efekty uczenia się:

Samodzielne zebranie materiału i przygotowanie prezentacji lekcji wychowania fizycznego i zajęć ruchowych w przedszkolu i szkole

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do:

-samodzielnego przygotowania konspektu lekcji z wybranego typu lekcji wychowania

fizycznego

-zaprezentowanie zabawy ruchowej

Ocenie podlega zakres przygotowania i sposób prezentacji

Student realizuje prezentację indywidualnie w czasie 6-10 minut. Ocena ustalana jest po realizacji wszystkich prezentacji w grupie. Konspekt lekcji i prezentacja zabawy oceniane są odrębnie.

Zakres tematów:

1.Poznanie terminologii używanej w pedagogice i kulturze fizycznej na poziomie rozszerzonym.

2.Współczesne kierunki rozwoju pedagogiki oraz kultury fizycznej. Zapoznanie się ze specyfiką przedmiotową i metodologiczną.

3.Teoria i metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w przedszkolu i wychowaniu wczesnoszkolnym.

4.Pogłębienie wiedzy z zakresu rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym.

5.Uporządkowanie wiedzy na temat zasad, norm etycznych oraz etyki zawodowej.

Metody dydaktyczne:

prezentacja, praktyczny pokaz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Szurmik 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)