Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka śródroczna (30 godzin sem. III) 06-PE-EWP-S1-36
Praktyka (PRAKT) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Załączniki nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17),

• wybrane programy wychowania przedszkolnego,

• Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Warszawa 2010.

• Czasopisma: „Wychowanie w przedszkolu”, „Nauczycielka przedszkola”, „Bliżej przedszkola”, „Twórczy nauczyciel”, „Doradca nauczyciela przedszkola” i inne.

Metody i kryteria oceniania:

Raport z praktyk - określający charakterystykę środowiska wychowawczego, w którym praktykę odbywał student, a także opis celów, podstaw prawnych oraz organizacyjnych instytucji wychowania przedszkolnego. W raporcie student opisuje także metody i formy pracy nauczyciela, jakie zaobserwował w placówce będącej miejscem praktyki. Student odnotowuje ponadto istnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie wdrażają przedszkola. Oceniana będzie znajomość zasad organizacji i funkcjonowania placówki, którą student wizytował w ramach śródrocznej praktyki specjalizacyjnej.

Analiza dokumentacji - student dokonuje oceny zgromadzonej dokumentacji ilustrującej funkcjonowanie placówek wychowania przedszkolnego (np. plany pracy, arkusze obserwacji rozwoju dziecka, scenariusze zajęć itd.) Student przedstawia własne spostrzeżenia dotyczące metod, form i procedur oraz dobrych praktyk, jakie zaobserwował w przedszkolu. Student potwierdza własne zaangażowanie w projektowanie i wykonanie działań pedagogicznych w placówce przedszkolnej przedstawiając stosowną dokumentację (np. scenariusze zajęć, arkusze obserwacji rozwoju dziecka, itd.) Ocenie podlegać będzie zaangażowanie studenta w projektowanie i wykonanie działań pedagogicznych w placówce przedszkolnej, ich poprawność metodyczna i merytoryczna.

Rejestr frekwencji - student potwierdza wysoką frekwencją w zajęciach praktycznych, własnym zaangażowaniem w zaplanowane do realizacji działania, potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Student potwierdza swoją obecność w placówce na liście obecności, która jest każdorazowo sprawdzana przez nauczyciela akademickiego – opiekuna praktyki. Oceniana będzie wysoka frekwencja na zajęciach praktycznych. Student zobowiązany jest do uczestniczenia w 6 spotkaniach (po 5 godzin lekcyjnych) w wyznaczonej placówce przedszkolnej. Każda nieuzasadniona i nieodpracowana w innym terminie nieobecność skutkuje obniżeniem oceny z praktyki.

Zakres tematów:

Treści zajęć uzależnione będą od planu pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola.

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Budniak, Grażyna Szafraniec, Anna Watoła, Kamil Wilk, Karolina Kantyka-Dziwisz, Urszula Słyk, Karina Stępkowska, Ewelina Kawiak, Magdalena Christ, Danuta Krzywoń 122/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Karina Stępkowska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.