Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium (sem. 3) 06-PE-EWP-S1-38.2
seminarium (S) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Juszczyk S.: Metodologiczne podstawy badań empirycznych w informatyce. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998.

Juszczyk S.: Statystyka dla pedagogów. Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2004.

M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wyd. IMPULS, Kraków 2000

M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wyd. IMPULS, Kraków 1999

T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie śak,

Warszawa 2001

Wł. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, WSiP S.A, Warszawa 1995

Literatura uzupełniająca:

J.Boć, J.Miodek (konsultacja filologiczna), Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2006

K. Duraj – Nowakowa, Studiowanie literatury przedmiotu, Wyd. U. J., Kraków 2003

M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1997

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, dyskusja w grupie, dyskusja indywidualna, prezentacja indywidualna.

Zakres tematów:

TEMATYKA SEMINARIUM:

1. Opracowanie formalnej strony pracy

2. Czynności organizacyjne związane z przeprowadzeniem badań (wybór terenu badań, przygotowanie narzędzi do badań)

3. Analiza ilościowa i jakościowa uzyskanych danych empirycznych, sposób ich prezentacji i interpretacji.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja w grupie, dyskusja indywidualna, prezentacja indywidualna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Brosch 10/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Alicja Żywczok 14/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Huk 5/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Alicja Gałązka 7/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Czarnota-Palenik 11/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Hewilia Hetmańczyk 11/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Musioł 23/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Watoła 16/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Mnich 11/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)