Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MODUŁ B ZWIĄZANY ZE SPECJALNOŚCIĄ - WSTĘP DO PROJEKTOWANIA LEKÓW 0310-CH-S1-058
Wykład (W) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. R. Silverman, Chemia organiczna w projektowaniu lekow, WNT, W-wa 2004.

2. J. McMurry, Organic Chemistry.

3. Biological Approach, Thomson, Belmont, USA, 2007,

4. G. Patrick, Chemia medyczna, WNT, W-wa, 2003,

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny z pytaniami otwartymi

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Zakres tematów:

1. Przedmiot i podstawowe pojęcia projektowania leków. Metody syntezy znanych leków. Aminowanie redukcyjnie, jako przykład mechanizmu w chemii biologicznej. Poszukiwanie VS projektowanie leków. Farmaceutyk (lekarstwo) VS lek. Bioefektor. Docelowe struktury receptorowe. Biomolekuły. Enzymy. Koenzymy. Aminokwasy. Pierwszo-, drugo-, trzecio- i czwartorzędowa struktura białek. Metody syntezy białek.

2. Badanie jakościowych zależność struktura – aktywność (SAR). Skrining z siłową procedurą brut force oraz strategie wysokowydajne w poszukiwaniu leków. Metody obliczeniowe w projektowaniu leków. Modelowanie molekularne. Dokowanie molekularne. Badanie jakościowych zależność struktura – aktywność (QSAR). Równanie Hammetta i Hanscha.

3. Chemia kombinatoryczna. NMR, MS, i krystalograficzne metody badania struktury białek. Wstęp do chemii produktów naturalnych. Poszukiwanie, projektowanie i komercjalizacja nowych leków. Oddziaływania ligand-receptor. Optymalizacja oddziaływań ligand-receptor. Optymalizacja biodostępności. Prolek. Inhibitor. Agonista. Antagonista. Częściowy agonista. Odwrotny agonista. Grupy wiążące. Typy, podtypy, rodziny receptorów. Racjonalne metody projektowania leków. Histamina. Leki przeciwhistaminowe. Agoniści i antagoniści receptorów H1 i H2.

4. Farmakodynamika i farmakokinetyka. Absorpcja, dystrybucja, (krew, tkanki, komórki), wydalanie, podawanie (doustne, doodbytnicze, miejscowe, inhalacja, iniekcja, implant), dawkowanie leku. Bariera mózg-krew.

5. Patenty w projektowaniu leków. Badania kliniczne. Uregulowania prawne. Agencja Food and Drug Administration (FDA). Sektor badawczo-wdrożeniowy w przemyśle i biznesie farmaceutycznym. Klasyfikacja leków.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 8:30 - 10:00, sala 73
Robert Musioł, Jarosław Polański 41/1000 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Szkolna 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.