Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zintegrowane systemy zarządzania 08-MA-S1-K361-7
Wykład (W) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://-
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

literatura obowiązkowa

– Banaszak Z., Kłos S., Mleczko j., Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa 2011.

– Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, 2008 lub Wydanie 2 zmienione, dodruk, PWN, Warszawa 2011.

– Łobejko S., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2005.

– Znormalizowane systemy zarządzania, Łańcucki J. (red.), UE w Poznaniu, Poznań 2010.

literatura uzupełniająca

– Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2003.

– Wawak S., Zarządzania jakością. Podstawy, systemy i narzędzia, Helion, Gliwice 2011.

- Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Wyd. 3, PWE, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Tesy wiedzy;

kryteria oceny:

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności ;

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności ;

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności ;

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności, ale ze znacznymi niedociągnięciami;

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza i umiejętności, ale z licznymi błędami;

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

Zakres tematów:

– Podstawy teorii zarządzania i organizacji pracy. Postęp techniczno-organizacyjny. Elementy organizacji produkcji

– Podstawy zarządzania przez jakość. Metody i techniki zarządzania jakością. Standardy sys-temów zarządzania jakością: system zarządzania jakością ISO z serii 9000, system bezpieczeństwa produktu, systemy dobrej praktyki, system zarządzania bezpieczeństwem pracy. Systemy oceny zgodności

– Procesy decyzyjne. Motywacyjne techniki zarządzania

– Bezpieczeństwo i higiena pracy. Prawne podstawy ochrony pracy

– Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska. Ekologia przemysłowa. Defini-cje, modele i systemy zarządzania środowiskiem i zarządzania środowiskowego. Systemy niesformalizowane i sformalizowane. Czystsza produkcja jako niesformalizowany system zarządzania środowiskowego. Systemy zarządzania środowiskowego według ISO serii 14000 i aktualnych norm krajowych i międzynarodowych

– Najlepsze dostępne praktyki, techniki i technologie. Projektowanie strategii przedsiębior-stwa z uwzględnieniem jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy

– Zintegrowane systemy zarządzania

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony jest z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 14:00 - 17:00, sala 107
Barbara Batko 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
75 Pułku Piechoty
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.