Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizmy w warunkach stresu środowiskowego 01-BT-S2-2BT-43
Wykład (W) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa:

Kopcewicz, S. Lewak (red.). 2002: Fizjologia roślin. PWN, Warszawa.

M. Kozłowska (red.). 2007. Fizjologia Roślin. PWRiL, Poznań.

Schmidt-Nielsen K., 1997, Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław.

Uzupełniająca:

L. Taiz and E. Zeiger (eds.). 2002. Plant Physiology. 3rd edition, Sinauer Associates, USA.

McLaughlin D., Stamford J., White D. 2012. Fizjologia człowieka. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jurd R.D. 2007. Biologia zwierząt. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Mini-esej.

Obejmuje zagadnienia omawiane na wykładach oraz informacje znajdujące się we wskazanych przez wykładowcę książkach.

Esej przygotowany w oparciu o najnowszą literaturę uwzględniający najważniejsze aspekty tematu. Poprawny formalnie i merytorycznie.

Ocena eseju w skali 2-5 gdzie;

ndst: brak eseju lub praca przygotowana niestarannie, niezgodnie z tematem, bez zachowania logiki wypowiedzi, zawierająca poważne błędy merytoryczne i/lub formalne

dst: praca przygotowana poprawnie lecz zawierająca poważne uchybienia oraz błędy merytoryczne i/lub formalne

db: praca przygotowana starannie, poprawnie pod względem merytorycznym lecz zawierająca nieliczne błędy (np. nie w pełni rozwinięty temat)

bdb: praca bardzo dobra pod względem merytorycznym i formalnym (brak błędów); wyczerpująca temat, napisana w sposób logiczny i zwięzły.

Zakres tematów:

1. Stres oksydacyjny, wodny oraz wywołany metalami ciężkimi, jako przykłady stresów abiotycznych w roślinach.

2. Przykłady adaptacji roślin do życia w warunkach stresowych – korzenie proteidowe, fotosynteza CAM.

3. Zmienność środowiska. Biotyczne i abiotyczne czynniki stresu. Teorie i koncepcje stresu. Markery stresu. Reakcje organizmu/populacji w odpowiedzi na stres krótko- i długotrwały. Wybrane czynniki antropogenne jako źródło stresu.

4. Temperatura jako czynnik stresu. Białka szoku cieplnego. Regulacja temperatury ciała w warunkach skrajnych. Wychodzenie, przegrzanie, hibernacja, estywacja, diapauza.

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją multimedialną; dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Augustyniak 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.