Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanizmy rozwoju roślin i zwierząt 01-BT-S1-1BT-29.1
Laboratorium (L) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 55
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Jura Cz., Klag J. 2005. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka tom 1 PWN. Warszawa.

Twyman R.M. 2003. Biologia rozwoju – Krótkie wykłady. PWN, Warszawa

Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i Histogeneza Roślin Naczyniowych. Organy wegetatywne. PWN, Warszawa

Szweykowska A., Szweykowski J. 2004. Botanika (Morfologia: tom I). Rozdział: Rozmnażanie płciowe i przemiana pokoleń u roślin telomowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jura Cz., Klag J. 2005. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka tom 1 PWN. Warszawa.

Twyman R.M. 2003. Biologia rozwoju – Krótkie wykłady. PWN, Warszawa

Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i Histogeneza Roślin Naczyniowych. Organy wegetatywne. PWN, Warszawa

Szweykowska A., Szweykowski J. 2004. Botanika (Morfologia: tom I). Rozdział: Rozmnażanie płciowe i przemiana pokoleń u roślin telomowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Student przygotowuje sprawozdania ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, zawierające opis, analizę i prezentację wyników zakończoną wnioskami dotyczącymi realizacji wybranego tematu zajęć laboratoryjnych.

Każde sprawozdanie jest oceniane jest w skali punktowej 0 – 3, gdzie za brak sprawozdania jest 0 punktów, za sprawozdanie bez błędów merytorycznych 3 punkty, a punkty od 1 do 2 odzwierciedlają liczbę i wagę popełnionych błędów. Na podstawie sumy uzyskanych przez studenta punktów wystawiana jest ocena według skali:

bdb – 27,5 – 30

+db: 24,5 – 27

db: 21,5 – 24

+dst: 18,5 – 21

dst: 15,5 – 18

ndst: 0 – 15 punktów

Prowadzący zajęcia na bieżąco ocenia przestrzeganie zasad pracy w laboratorium oraz samodzielność pracy studenta (rozumiana jako nie korzystanie z wyników pracy innych studentów)

Praca studenta na każdym z ćwiczeń oceniana jest w skali punktowej 0-1, gdzie 0 oznacza uchybienia w przestrzeganiu zasad pracy lub prace niesamodzielną.

Na podstawie sumy uzyskanych punktów wystawiana jest ocena według skali:

bdb – 9,5 – 10

+db: 8,5 – 9

db: 7,5 – 8

+dst: 6,5 – 7

dst: 5,5 – 6

ndst: 0 –5 punktów

Na kolokwium obowiązują treści ujęte w opisie zajęć laboratoryjnych i przekazane w trakcie laboratoriów, uzupełnione o wiadomości uzyskane przez studenta podczas pracy własnej z zaleconą literaturą obowiązkową

Każde kolokwium jest oceniane jest w skali punktowej 0-9, gdzie za każde z 3 pytań uzyskać można maksymalnie 3 punkty. Na podstawie sumy uzyskanych na kolokwium punktów wystawiana jest ocena według skali:

bdb – 8,5 – 9

+db: 7,5 – 8

db: 6,5 – 7

+dst: 5,5 – 6

dst: 4,5 – 5

ndst: 0 – 4 punktów

Zakres tematów:

HEZ: Struktura gonad kręgowców i gametogeneza, kariogamia, sposoby bruzdkowania, typy gastrulacji, różnicowanie struktur pozazarodkowych (błony płodowe). Podstawy organogenezy na przykładzie układów modelowych: muszka owocowa, C. elegans, żaba i kura. Gromadzenie i rola matczynej informacji rozwojowej. Molekularne aspekty rozwoju zarodkowego muszki owocowej, rola genów homeotycznych w rozwoju kręgowców; współczesne techniki wspomagania rozrodu.

BMR i ACR: cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych, rozwój gametofitu męskiego i żeńskiego, podwójne zapłodnienie, rozwój zarodka i nasienia z uwzględnieniem czynników genetycznych kontrolujących wybrane procesy; rośliny modelowe badań molekularnych podstaw rozwoju roślin: Arabidopsis thaliana, Antirrhinum majus; Zea mays; analiza fenotypu mutantów Arabidopsis thaliana (efekty mutacji na różnych etapach ontogenezy, liść, korzeń, merystem apikalny pędu oraz merystem kwiatowy mutantów, efekty zaburzeń cyklu komórkowego); demonstracja metod badania wzorów ekspresji genów regulujących wzrost merystemu apikalnego pędu z wykorzystaniem genów markerowych

Metody dydaktyczne:

Praca pod nadzorem prowadzącego - wykonywanie doświadczeń na podstawie instrukcji, analiza uzyskanych wyników

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Kwiatkowska, Joanna Elsner, Anna Urbisz, Karol Małota 43/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.