Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biologii 01-OS-S1-1OS-72
Wykład (W) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1) Solomon EP, Berg LR, Martin D – Biologia. Multico, 2012

2) Praca zbiorowa - Biologia. Jedność i różnorodność. WS PWN, 2009

UZUPEŁNIAJĄCA:

1) Campbell NA - Biologia. Rebis Dom Wydawniczy, 2012.

2) Zalecane przez MEN podręczniki do biologii (poziom LO - program rozszerzony)

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy na ostatnim konwersatorium modułu złożony z 30 zadań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Kryteria punktowe w ocenie testu:

16 - 18 punktów – 3,0

19 - 21 pkt – 3,5

22 - 24 pkt- 4,0

25 - 27 pkt- 4,5

28 - 30 pkt – 5,0

Zakres tematów:

1. Biologia jako nauka – podstawy metodologii i metodyki nauk biologicznych; Cechy charakterystyczne organizmów żywych: struktura, funkcja, informacja; Poziomy organizacji materii żywej

Podstawy bioróżnorodności: zasady klasyfikacji organizmów, pojęcie gatunku

2. Zasadnicze cechy struktury i funkcji fotoautotrofów

Życie roślin w wodzie i na lądzie – przystosowania strukturalne i funkcjonalne Zasadnicze sposoby rozmnażania roślin

3. Funkcjonalna organizacja ciała zwierząt – układy służące przemianie materii i energii oraz przetwarzaniu informacji: a) układ szkieletowy i mięśniowy (zespół bezpośredniego wykonania), b) układy: krążenia, oddychania, pokarmowy i wydalniczy (zespół zaopatrzenia), c) układ nerwowy i hormonalny oraz narządy zmysłów (zespół koordynacyjno-informacyjny); Pojęcie homeostazy i homeodynamiki, poziomy utrzymania homeostazy i główne mechanizmy

4. Kwasy nukleinowe jako nośnik informacji o strukturze i funkcji organizmów; Podstawy organizacji informacji genetycznej (gen, allel, chromatyda, chromosom); Odczytywanie informacji genetycznej (transkrypcja i translacja); Genetyczne podłoże zmienności organizmów.

Metody dydaktyczne:

Prelekcja wsparta prezentacją multimedialną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Kędziorski 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.