Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biologii 01-OS-S1-1OS-72
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1) Solomon EP, Berg LR, Martin D – Biologia. Multico, 2012

2) Praca zbiorowa - Biologia. Jedność i różnorodność. WS PWN, 2009

UZUPEŁNIAJĄCA:

1) Campbell NA - Biologia. Rebis Dom Wydawniczy, 2012.

2) Zalecane przez MEN podręczniki do biologii (poziom LO - program rozszerzony)

Metody i kryteria oceniania:

- poprawność i kompletność uzupełniania kart pracy w trakcie zajęć (wg punktacji prowadzących poszczególne bloki)

51-60% punktów – 3,0

61-70% pkt – 3,5

71-80% pkt – 4,0

81-90% pkt – 4,5

91-100% pkt – 5,0

Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna z ocen kart pracy, przy czym niewypełnione lub nieoddane karty pracy oceniane są jako 2,0.

Zakres tematów:

1. Przegląd cech charakterystycznych budowy i przystosowań strukturalnych ważniejszych gromad królestwa zwierząt

2. Przegląd cech charakterystycznych budowy i przystosowań strukturalnych ważniejszych gromad królestwa roślin

3. Podstawowe mechanizmy i prawa dziedziczenia (prawa Mendla-Morgana); zasady rozwiązywania krzyżówek jedno- i dwugenowych oraz częstości występowania poszczególnych genotypów i fenotypów w pokoleniach potomnych.

4. Podział komórki – uproszczona analiza funkcjonalna przebiegu kariokinezy (mitoza, mejoza).

5. Ogólna organizacja strukturalna układu nerwowego zwierząt i człowieka jako podłoże jego kategorii czynnościowych; łuk odruchowy jako podstawowa jednostka funkcjonalna w układzie nerwowym – analiza wybranych odruchów; przegląd narządów zmysłów zwierząt i zasad ich działania.

6. Działanie mechanizmów homeostazy ustrojowej na przykładzie wybranych czynności: układu pokarmowego, układu oddechowego i krążenia, układu wydalniczego.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium w oparciu o prezentacje multimedialne; aktywność własna studentów polegająca na rozwiązywaniu kart pracy w oparciu o własną wiedzę i piśmiennictwo.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Kędziorski 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.