Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna cz.2 12P-EWWP-NP-11PP.2
Praktyka (PRAKT) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 75
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie, wykazanie się wiedzą i umiejętnościami, dla których praktyka została zorganizowana oraz przedstawienie potwierdzonych przez placówki zaświadczeń o odbyciu praktyki (zgodnie z pkt. 2).

Wymaganą dokumentację (łączny raport z praktyki o objętości jednej strony maszynopisu zawierający opis przebiegu praktyki, zrealizowane zadania; zaświadczenia o jej odbyciu) należy przedłożyć do zaliczenia w sekretariacie studiów na miesiąc przed zakończeniem okresu trwania studiów. Zaliczenia praktyki dokonuje kierownik studiów.

W przypadku czynnych zawodowo nauczycieli wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej istnieje możliwość zaliczenia określonego profilu praktyki zgodnie z charakterem wykonywanej pracy. W tym celu słuchacze studiów składają podanie do kierownika studiów o wyrażenie zgody na zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej i załączają zaświadczenie z zakładu pracy.

Zakres tematów:

• Ogólne zapoznanie się z zadaniami wynikającymi z planu pracy danej placówki oświatowej.

• Zapoznanie się z ramowym rozkładem dnia placówki, jej strukturą, organizacją wewnętrzną, statutem oraz prawnymi regulacjami.

• Zapoznanie się z programami i planami działalności placówki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

• Zapoznanie się z formami pracy edukacyjnej stosowanymi w placówce oświatowej.

• Obserwowanie różnego rodzaju zajęć edukacyjnych i wychowawczych prowadzonych w placówce oświatowej.

• Włączenie się w pracę placówki w charakterze asystenta.

• Współudział w projektowaniu zajęć, udział w opracowaniu i realizacji fragmentów zajęć w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

• Czynny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu krótkich form realizacji wybranych zadań dydaktyczno-wychowawczych, wychowawczych lub rekreacyjnych.

Metody dydaktyczne:

Rozmowa, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Szczurek-Boruta 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.