Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie i metody pracy z grupą i społecznościa lokalną 05-SP-S1-TIMP
Ćwiczenia (C) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• De Robertis Ch: Metodyka działania w pracy socjalnej. Katowice 1998;

• De Robertis Ch. Pascal H.: Postępowanie meto-dyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami. Katowice 1999;

• Garvin Ch. D. Seabury B. S. Działania interperso-nalne w pracy socjalnej T 1-2. Katowice 1998;

• Skidmore R. A. Thackeray M. G. : Wprowadzenie do pracy socjalnej Katowice 1998;

• Lishman J. [red] : Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej. Katowice 1980;

• Nocuń A. Szmagalski J. Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Katowice 1998;

• DuBois B. Krogsrud-Miley K.: Praca Socjalne. Zawód który dodaje sił. Warszawa 1996;

• Rothman J., Tropman J. E. 1987, Models of Community Organization and Macro Practice Perspectives: Their Mixing and Phasing, w Cox F. M., Erlich J.L., Rothman J., Tropman J. E. (red.) Macro Practice. Strategies of Community Organization. F. E. Peacock Publishers INC. Itasca, Illinois,

• Twelvetrees A. 2014, Pracując ze społecznością, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych

• Wódz K. Praca socjalna w środowisku zamieszka-nia Katowice 1998;

• Wódz K., 2013, Instytucjonalne bariery rozwoju środowiskowej metody pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej w Polsce. Ekspertyza przygotowana dla Instytutu Spraw Publicznych w ramach projektu systemowego 1.18: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, Instytut Spraw Publicznych

• Barbier J-M. Działanie w kształceniu i pracy socjalnej. Analiza podejść. Katowice 2006;

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności, każda następna nieobecność wymaga zaliczenia materiału),

aktywne uczestnictwo w zajęciach (znajomość lektur, udział w dyskusji, twórcze realizowanie zadań warsztatowych),

wytworzenie w ramach warsztatów kompletu dokumentów dotyczących pracy z: indywidualnym przypadkiem/rodziną

Zakres tematów:

Modele praktyczne pracy z grupą (group work), etapy tworzenia grupy, przydatność metody grupowej w pracy socjalnej.

Prowadzenie dyskusji grupowej, role pracownika socjalnego prowadzącego grupę, rola pracownika socjalnego w rozwiązywaniu konfliktów grupowych.

Praca socjalna w środowisku lokalnym, rola pracownika socjalnego w pracy środowiskowej.

Podejście kontraktowe w metodzie pracy grupowej - kontrakt grupowy

Modele praktyczne pracy środowiskowej (community work), metody badania środowiska - model planowania społecznego w organizowaniu środowiska lokalnego, model rozwoju lokalnego w pracy środowiskowej, model działania społecznego (social action) w organizowaniu środowiska lokalnego

Dialog i partnerstwo jako formy upodmiotowienia członków społeczności lokalnej

Metody dydaktyczne:

Metody realizacji ćwiczeń obejmują:

dyskusję w oparciu o obowiązującą literaturę

ćwiczenia praktyczne w zakresie wykorzystania technik pracy socjalnej

warsztaty w grupach – wypracowanie rozwiązań dla konkretnych przypadków

praca z kamerą

aktywne uczestnictwo studentów w doborze tematyki wybranych zajęć

samokształcenie

prezentacje multimedialne

prezentacje video

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Witold Mandrysz 33/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Witold Mandrysz 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.