Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nutrigenetyka i nutrigenomika 01-BZ-S2-NN01
Wykład (W) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Murray Robert K., Rodwell Victor W., Granner Daryl K. Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa 2012.

Lubert Stryer, Berg Jeremy M., Tymoczko John L. Biochemia. PWN, Warszawa 2009.

Iwona Żak. Chemia medyczna. Śląska Akademia Medyczna 2001. http://biochigen.sum.edu.pl/podrecznik.html

Brown T.A. Genomy. PWN Warszawa 2012

Drewa G. Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy. Wydawnictwo VOLUMED Wrocław 1995.

Artykuły naukowe polsko- i angielskojęzyczne zaproponowane przez prowadzącego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny mający charakter sprawdzianu pisemnego zawierającego 25 pytań w formie testowej, opisowej lub problemowej. Za każde pytanie student może otrzymać maksymalnie jeden punkt (zakres punktacji za pytanie: 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 punkt).

Czas przeznaczony na egzamin – 90 minut.

Egzamin sprawdza stopień opanowania i zrozumienia wszystkich zagadnień omawianych podczas wykładów oraz wiadomości i umiejętności zdobytych w czasie pracy własnej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie konwersatorium.

Egzamin oceniany jest w czterostopniowej skali ocen (niedostatecza, dostateczna, dobra, bardzo dobra), z uwzględnieniem ocen pośrednich (dostateczny plus, dobry plus).

Skala procentowa klasyfikacji:

bdb: 91-100% punktów

+db: 86-90% punktów

db: 76-85% punktów

+dst: 61-75% punktów

dst: 51-60% punktów

ndst: 0-50% punktów

Zakres tematów:

Budowa genomu człowieka, metody analizy genomu pod względem struktury, funkcji i regulacji ekspresji genów.

Strategie sekwencjonowania genomów, metody sekwencjonowania nowej generacji.

Metody analiz transkryptomu - analiza ekspresji genów z wykorzystaniem qPCR oraz globalne analizy transkryptomów

Metody analiz proteomu i metabolomu.

Sposoby analizy zróżnicowania genetycznego w populacji ludzkiej.

Epigenetyka: definicja, rodzaje modyfikacji epigenetycznych, epigenetyczna regulacja ekspresji genów, regulacja stabilności transpozonów, rola modyfikacji epigenetycznych.

Metody analizy epigenomu.

Genetyczne podłoże wybranych chorób metabolicznych, czynniki molekularne sprzyjające długowieczności i ich związek ze sposobem żywienia.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych – prezentacje komputerowe obrazujące omawiane zagadnienia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Janiak 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.