Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektem socjalnym 05-SP-S2-MIN-ZPS
Warsztat (Wr) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

De Robertis Cristina, Metodyka działania w pracy socjalnej, Warszawa 1996

Kamińska Hanna, Struktura projektu na przykładzie projektu świetlicy środowiskowej [W:] E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski [red.], Wokół problemów działania społecznego, Warszawa 1996. Strony 181-188

Kotlarska-Michalska Anna [red.] Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań 1999

Marynowicz-Hetka Ewa, Piekarski Jacek [red.], Wokół problemów działania społecznego, Warszawa 1996

Piekarski Jacek, Marynowicz-Hetka Ewa, Projekt działania i jego funkcje, [w:] E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski [red.], Wokół problemów działania społecznego, Warszawa 1996

Krzyszkowski Jerzy, Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Łódź 1998

Ornacka Katarzyna, Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną, Kraków 2003

Robson Colin, Projektowanie ewaluacji, [w:] „Ewaluacja w edukacji”, Warszawa 1997

Wódz Kazimiera, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998

Metody i kryteria oceniania:

Projekt zespołowy – opracowanie i prezentacja środowiskowego projektu socjalnego w oparciu o diagnozę wybranych czynników społecznych określonej społeczności lokalnej;

Zakres tematów:

• podstawowe definicje i pojęcia z zakresu metodyki tworzenia projektów socjalnych;

• struktura projektu socjalnego;

• Znaczenie diagnozy zasobów potrzeb i problemów społecznych dla poprawnego projektowania i realizacji działań projektowych;

• współpraca międzysektorowa i partycypacja mieszkańców jako elementy niezbędne procesu projektowego;

Metody dydaktyczne:

dyskusja w oparciu o literaturę przedmiotu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Witold Mandrysz 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.