Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie i metody pracy socjalnej z grupą i społecznościa lokalną 05-SP-KOL-N1-TIMPS
Wykład (W) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 2
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

- Ch. De robertis: Metodyka działania w pracy socjalnej. Katowice

- 1998;

- Ch. De robertis, H. Pascal: Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej

- z grupami i ze społecznościami. Katowice 1999;

- R. A. Skidmore, M. G. Thackeray: Wprowadzenie do pracy socjalnej.

- Katowice 1998;

- Nocuń, J. Szmagalski: Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i

- ich kształcenie. Katowice 1998;

- Ch. D. Garvin, B. S. Seabury: Działania interpersonalne w pracy

- socjalnej. T.1 - 2; Katowice 1998;

- K. Wódz: Praca socjalna w środowisku zamieszkania. Katowice

- 1998;

- Dubois, K Krogsrud Miley: Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił.

- Katowice 1999;

- Mayo, M. (1994) Community work [in:] Hanvey C., Philpot T. (eds) Practising Social Work. London.

- Mayo, M. (1998) Community work [in:] Adams R., Dominelli L. Payne M. Social Work. Themes, Issues and Critical Debates. New York.

- Miś L., Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, Zeszyty Pracy Socjalnej UJ, Kraków 2008;

- Niesporek, A. (2013) Organizowanie społeczności lokalnej. Szkice socjologiczne. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie,

- Payne, M. (2005) Modern Social Work Theory, 3rd ed., Palgrave

- Orłowska M., Malinowski L., Praca socjalna w poszukiwaniu metod i narzędzi, Żak, Warszawa 2000;

- Pawlas-Czyż S., K. Wódz (red.), Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego, Akapit, Toruń 2008

- J. Lishman (red.): Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy

- socjalnej. Katowice 1998;

- T. Kaźmierczak, M. Łuczyńska, Wprowadzenie do pomocy społecznej,

- Katowice 1998;

- B. Szatur-Jaworska, Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, Warszawa

- 1993;

- Rothman J., Tropman J. E. 1987, Models of Community Organization and Macro Practice Perspectives: Their Mixing and Phasing, w Cox F. M., Erlich J.L., Rothman J., Tropman J. E. (red.) Macro Practice. Strategies of Community Organization. F. E. Peacock Publishers INC. Itasca, Illinois,

- Twelvetrees A. 2014, Pracując ze społecznością, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych

- Wódz K., 2013, Instytucjonalne bariery rozwoju środowiskowej metody pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej w Polsce. Ekspertyza przygotowana dla Instytutu Spraw Publicznych w ramach projektu systemowego 1.18: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, Instytut Spraw Publicznych

- Barbier J-M. Działanie w kształceniu i pracy socjalnej. Analiza podejść. Katowice 2006;

- Wódz, K. Kowalczyk B. (2014) Organizowanie społeczności. Modele i strategie działania, Warszawa;

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja ocen uzyskanych w KPSS wraz z analizą przyjętych narzędzi weryfikacji efektów kształcenia ich zgodnością z sylabusem obowiązującym w Instytucie Socjologii UŚ

Zakres tematów:

Interdyscyplinarny charakter pracy socjalnej;

Praca socjalna z małymi grupami i z rodziną;

Diagnoza grupy i rodzin;

Socjologiczne podstawy metody grupowej w pracy socjalnej;

Praca z grupą – cele, etapy, zasady;

Organizowanie społeczności lokalnej;

Zasady i techniki wyszukiwania danych o środowisku;

Zadania społeczności lokalnej;

Projekt działań związanych z organizowaniem społeczności lokalnej ;

Komunikowanie pracownik – klient w pracy socjalnej z grupą i ze społecznością;

Instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce;

Usługi socjalne;

Ewaluacja w pracy socjalnej z grupą i ze społecznością– znaczenie, metody i techniki ewaluacji.

Modele praktyczne pracy z grupą (group work), etapy tworzenia grupy, przydatność metody grupowej w pracy socjalnej.

Prowadzenie dyskusji grupowej, role pracownika socjalnego prowadzącego grupę, rola pracownika socjalnego w rozwiązywaniu konfliktów grupowych.

Praca socjalna w środowisku lokalnym, rola pracownika socjalnego w pracy środowiskowej. Modele praktyczne pracy środowiskowej.

Metody dydaktyczne:

wykład

prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Witold Mandrysz 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.