Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot fakultatywny: Problemy i kwestie społeczne 05-SP-N2-MIN-PIKS
Wykład (W) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Auleytner J., Głąbicka K., Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków, Warszawa 2001

Jarosz M., Samobójstwa, Warszawa 1997

Frysztacki K. Socjologia Problemów Społecznych, Warszawa 2009

Kinney J., Leaton G., Zrozumieć alkohol, Warszawa 1996

Korpetta E., Szmerdt-Sisicka E., Narkotyki w Polsce. Mity i rzeczywistość, Warszawa 2000

Lipowska-Teutsch, Rodzina a przemoc, Warszawa 1995

Maisto S. A., Galizio M., Connors G. J., Uzależnienia, zażywanie i nadużywanie, Warszawa 2000

Miś L., Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania, Kraków 2007

Nowak, Wysocka E., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie, Katowice 2001

Piekut-Brodzka D. M., O bezdomnych i bezdomności, Warszawa 2000

Pospiszyl I. Patologie społeczne, Warszawa 2009

Zalewska D., Ubóstwo. Teorie, badania, Wrocław 1997

Chlebio-Abed D. Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu. BPS Katowice 2000

Jędrzejko M. Narkomania. Zjawisko, zagrożenia. Warszawa 2008

Kawula S. Machel H. (red.) Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne. Toruń 2000.

Urban B., F. Kozaczuk. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Rzeszów 2001

Durkheim E. Samobójstwo : studium z socjologii. - Warszawa 2006.

Gaberle A. Nierozłączna triada: przestępczość, przestępca, społeczeństwo. Gdańsk 2003

Gaś Z. Rodzina a uzależnienia. Lublin 1994

Polanowski J. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prawo i praktyka. Warszawa 2012

Steciwko A., Pirogowicz I.. Dziecko i jego środowisko. Uzależnienia a dzieci i młodzież. Wrocław 2006

Metody i kryteria oceniania:

Praca egzaminacyjna dotycząca opisu wybranego problemu/kwestii społecznej w oparciu o przegląd literatury przedmiotu i dane statystyczne dotyczące problemu.

Ocenie poddawana będzie:

wartość merytoryczna pracy 50%

odpowiedni dobór źródeł 25%

poziom opanowania warsztatu edytorskiego i poprawność techniczna (struktura pracy, odpowiedni sposób zapisu przypisów i bibliografii itp.) 25%

Zakres tematów:

Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu patologii i problemów społecznych;

Przedmiot i obszar zainteresowania socjologii problemów społecznych i patologii społecznej;

Dewiacja – podstawowe definicje i klasyfikacje.

Zagrożenia społeczne we współczesnym świecie;

Uzależnienia i profilaktyka uzależnień od alkoholu, narkotyków itp.;

Zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży. Marginalizacja i wykluczenie społeczne.

Socjologiczne rozumienie problemów i kwestii społecznych;

Podstawowe definicje i zagadnienia z zakresu przestępczości; prostytucji, przemocy w rodzinie i samobójstw;

Zagadnienia związane z bezrobociem, ubóstwem i bezdomnością;

Metody dydaktyczne:

wykład

prezentacja multimedialna

prezentacja materiału wizualnego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Witold Mandrysz 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.