Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe problemy kognitywistyki 05-KO-S1-13
Ćwiczenia (C) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Jonkisz J. Consciousness: (2012) A Four-fold Taxonomy w: Journal of Consciousness Studies, 19,

- Wierzchoń, M. (2013). Granice świadomości. W poszukiwaniu poznawczego modelu subiektywności, Kraków: Wydawnictwo UJ. Rodział II Pomiar świadomości

- Fernández-Espejo D, Owen A.M. (2013), Detecting awareness after severe brain injuryDetecting awareness after severe brain injury, w: NATURE REVIEWS | NEUROSCIENCE VOLUME 14

- Block N., On a Confusion about a Function of Consciousness;,

- Block N., The mind as the software of the brain,

- Chalmers D., Facing up to the problem of consciousness

- Clark A., Chalmers D. J. (1998) The Extended Mind, w: THE PHILOSOPHER'S ANNUAL vol XXI-1998 (Ridgeview, 2000) p.59-74

- Varela F. (2010), Neurofenomenologia: metodologiczne lekarstwo na trudny problem, przekł. Poczobut R., AVANT 01/2010

- Gallagher S., Zahavi D.(2016), Fenomenologiczny umysł, Warszawa: PWN, fragmenty

- M. (2002). Six views of embodied cognition. Psychonomic Bulletin & Review, 9(4), s. 625-36

- Nichols S. - Folk Intuitions on Free Will in Forthcoming in a special issue of the Journal of Cognition and Culture

- Roskies A. Neuroscientific challanges to free will and responsibility, TRENDS in Cognitive Sciences Vol.10 No.9

- Strawson G.(1994), The Impossibility of Moral Responsibility

Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, Vol. 75, No. 1/2, Free Will, Determinism, and Moral Responsibility, s. 5-24

- J.J. Prinz, Is the mind really modular?

- Geipel J., Hadjichristidis C., Surian L.(2016), Foreign language affects the contribution of intentions and outcomes to moral judgment, w: Cognition 154, s. 34-39

- Zebian S., Linkages between Number Concepts, Spatial thinking, and Directionality of Writing: The SNARC Effect and the REVERSE SNARC Effect in English and Arabic Monoliterates, Biliterates, and Illiterate Arabic Speakers, w: Journalof Cognition and Culture 5.1-2

- Robersona D., Davidov J., Daviesc I.R.L.(2004), Shapiro L. R., Color categories: Evidence for the cultural relativity hypothesis

- Davidoff J., Fonteneau B., et. al. (2008), Cultural Differences in Perception: Observations from a Remote Culture, w: Journal of Cognition and Culture, 8(3), s. 189-209.

- Zeki S, Romaya J.P. et. al. (2014), The experience of mathematical beauty and its neural correlates

- Ostrowicki M.(2006), Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Kraków, Uniwersitas

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa studenta składa się z trzech elementów, zwanych dalej modułami. Do zaliczenia każdego modułu, przewidziane są osobne zadania, z tym, że warunkiem możliwości zaliczenia modułu 2 i 3 jest uprzednie zaliczenie modułu 1.

Zadanie do modułu 1: Pełna obecność na zajęciach (pomijając dwie nieusprawiedliwone obecności na semestr) oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach, branie udziału w dyskusji, oraz debatach oksfordzkich na zajęciach. Zaliczenie tego modułu uprawnia do oceny dostatecznej.

Zadanie do modułu 2: Prezentacja referatu z wybranego tekstu, wskazanego przez prowadzącego, na zajęciach. Student powinien wykazać się znajomością i zrozumieniem przerabianego tekstu i odpowiadać rzeczowo na zadawane pytania, przerabianego dotyczące tekstu. Zaliczenie tego modułu podnosi ocenę o +1.

Zadanie do modułu 3: Opracowanie streszczeń trzech tekstów przerabianych na zajęciach. Jedno streszczenie nie powinno przekraczać objętości 300 słów. W streszczeniu należy zawrzeć tezy postulowane w tekście, argumenty, które autor przytacza na ich poparcie, mile widziana będzie również prywatna opinia studenta na temat postulatów autora. Zaliczenie tego modułu podnosi ocenę o +1.

Zakres tematów:

- Empiryczne badania nad świadomością.

- Szkoła 4E w kognitywistce.

- Problem wolnej woli w erze neuro-nauk.

- Czy umysł jest modularny?

- Kulturowe różnice w procesach poznawczych.

- Neuroestetyka

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Gwiaździński 26/23 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Gwiaździński 23/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.