Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego IV 02-FL-HT-S1-PNJH-4
praca z tekstem (PT) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student opisuje specyfikę komunikacji literackiej na przykładzie tekstu lirycznego i dramatycznego;

- student definiuje i rozpoznaje podstawowe środki językowe na poziomie foniczno-fonologiczno-prozydycznym, morfosyntaktycznym oraz semantycznym;

- student charakteryzuje i rozróżnia podstawowe gatunki liryczne i dramatyczne;

- student definiuje podstawowe pojęcia związane z analizą tekstu lirycznego i dramatycznego;

- student rozumie i tłumaczy na język polski słownictwo z wybranych tekstów literackich;

Umiejętności:

- student dostrzega i analizuje wybrane elementy tekstu literackiego;

- ustalając relacje pomiędzy poszczególnymi elementami tekstu literackiego, student podejmuje próby jego samodzielnej interpretacji;

- student formułuje swoje wnioski w formie ustnej i pisemnej, zgodnie z wymogami, które powinny spełniać wypowiedzi z zakresu komentarza tekstu literackiego;

- student posługuje się aktywnie słownictwem ze wskazanych tekstów literackich;

Kompetencje społeczne:

- student ma świadomość złożonej struktury tekstu literackiego i jest otwarty na jego różnorodność;

- student wykazuje aktywną postawę i kreatywność w szukaniu i objaśnianiu znaczenia tekstu literackiego;

- akceptując możliwość innych interpretacji, student poddaje je jednocześnie krytycznemu osądowi oraz uzasadnia własne wnioski;

- student dba o staranność swoich wypowiedzi ustnych i pisemnych;

- student docenia znaczenie samodzielnej pracy z tekstem literackim jako sposobu poszerzania własnych kompetencji językowych;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Juan Ortiz Ramos 23/100 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Juan Ortiz Ramos 18/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.