Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 05-PO-WS-S1-BNM12
Wykład (W) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2013.

2. E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

3. Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

4. Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

5. Łoś R., Regina-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

6. Malendowski W. (red.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

7. Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1999.

8. Żurawski vel Grajewski P., Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Wymiar militarny, Warszawa 2012.

Uzupełniająca:

1. Baylis J., Smith S. (red.), Globalizacja polityki światowej, Kraków 2008.

2. Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

3. Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.

4. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.

5. Brzeziński Z., Druga szansa, Warszawa 2008.

6. Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”.

7. Cziomer E., Polityka zagraniczna Niemiec, Warszawa 2005.

8. Czornik K., Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945-2012, Katowice 2012.

9. Czornik K., Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym, Katowice 2011.

10. Kiwerska J., Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia – konflikty –procesy, Poznań 2009.

11. Kuźniar R. (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005.

12. Liedel K., Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

13. Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.

14. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wrocław 2006.

15. Madej M., Terlikowski M. (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Warszawa 2009.

16. Pietraś M., Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.

17. Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

18. Skulski P., Skulska B. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2010.

19. Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

20. Zdanowski J., Bliski Wschód. Bunt czy rewolucja?, Kraków 2011.

21. Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

22. Zięba R. (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej, Toruń 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Wymagania merytoryczne:

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

4. Student potrafi scharakteryzować główne wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

5. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Kryteria oceny:

Egzamin pisemny będzie obejmował wiedzę merytoryczną przekazaną zarówno w ramach wykładów jak i ćwiczeń.

Maksymalna ilość punktów w ramach egzaminu: 20.

Egzamin składa się z pięciu pytań otwartych.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Przebieg procesu weryfikacji:

Egzamin przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym, egzaminator nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania egzaminu: 60 minut. Czas egzaminu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

* II termin egzaminu, zgodnie z ustaleniami między prowadzącym a studentami, może mieć również formę ustną. Kryteria oceny pozostają wówczas identyczne jak w przypadku egzaminu pisemnego.

Zakres tematów:

1. Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo jako cel polityki zagranicznej państwa.

2. Czynniki ewolucji bezpieczeństwa międzynarodowego.

3. Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa.

4. Nowe wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państw.

5. Konflikty zbrojne w stosunkach międzynarodowych. Definicja pojęcia i typologie. Prawo konfliktów zbrojnych.

6. „Misje” reagowania kryzysowego jako nowa forma wojny. Konflikty asymetryczne.

7. Systemy bezpieczeństwa zbiorowego. Sojusze i wspólnoty bezpieczeństwa. Kontrola zbrojeń.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Miron Lakomy 20/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.