Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet - Wybrane problemy resocjalizacji 06-PE-OG-N1-15.14
Ćwiczenia (C) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bernasiewicz M., Interakcjonizm symboliczny w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Kraków 2011

Gindrich P., Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania. Lublin 2007

Gulla B., Wysocka-Pleczyk M. (red), Przestępczość nieletnich. Kraków 2009

Konopczyński M., Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych. Warszawa 2013

Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna. Kraków 2014

Makowski R., Za murami poprawczaka. Warszawa 2009

Opora R., Resocjalizacja: wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Kraków 2010

Różńska-Kowal J., Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich. Kraków 2010

Sztuka M., Anachronizm i aktualność. Idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność. Kraków 2013

Urban B., J. M. Stanik (red), Resocjalizacja. Warszawa 2007

Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków 2005

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie zdolność zbudowania wypowiedzi pisemnej, argumentacja, refleksyjność, krytycyzm oraz zdolność tworzenia odsyłaczy (przypisów) do źródeł, z których piszący pozyskuje treści. Student musi przedstawić spójną i logiczną koncepcję oddziaływań resocjalizacyjnych. Temat eseju: „… czym jest dla mnie resocjalizacja niedostosowanych społecznie".

Zakres tematów:

Różne sposoby ujmowania resocjalizacji, analiza znaczeniowa pojęcia "niedostosowanie społeczne"

Przyczyny powstawania niedostosowania społecznego,

Odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży

Wybrane teoretyczne koncepcje (psychologiczne, socjologiczne, pedagogiczne) wykorzystywane w resocjalizacji,

Przestępczość nieletnich i jej uwarunkowania,

Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy resocjalizacji,

Skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych.

Metody dydaktyczne:

Praca zespołowa, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Czerkawski 17/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)