Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie się w organizacji 05-DK-S1-KWO16
Ćwiczenia (C) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 1999. 2. S.P. Robbins, Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001 3. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, GWP Gdańsk 2003; 4. M. Rzemieniak. K. Kamińska, Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych, Politechnika Lubelska, Lublin 2012; 5. B. Dobek – Ostrowska Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum Wrocław 1999; 6. E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, GWP Gdańsk 2003; 7. G. Hofstede, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000; 8. K. Kubiak (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 9. G.Bassi, R.Zamburlin, Komunikacja w małżeństwie. Jak być razem? Wydawnictwo eSPe, Karków 2003. 10. A. Szymańska, Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Unimex, Wrocłw 2004.

Literatura uzupełniająca:

 T. Goban – Klas Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN 2005;  Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2002;  A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy, PWN Warszawa 2003;  B. Sobkowiak, Procesy komunikowania się w organizacji, [w:] Współczesne systemy komunikowania, red. Bogusława Dobek-Ostrowska, Wrocław 1998,s. 33-37.  J. Stewart (red), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, PWN Warszawa 2002;  P. Thomson, Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S – ka, Poznań 1998;  M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, GWP Gdańsk 2004;  M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP Gdańsk 2003.  M. Zuber, Komunikowanie międzykulturowe, [w:] Studia z teorii komunikowania masowego, red. Bogusława Dobek-Ostrowska, Wrocław 1999, s. 36-40.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

Znajomość teorii z zakresu komunikowania organizacyjnego. Zaprezentowanie systemu komunikacyjnego wybranej organizacji. Aktywność na większości zajęć, udział w dyskusjach. Umiejętność zaproponowania rozwiązań mających udoskonalić systemy komunikowania organizacyjnego w instytucjach różnego rodzaju. Kolokwium zaliczeniowe: 50%+1 pkt.= ocena dostateczna.

Metody:

Ocena przygotowania do zajęć teoretycznych – dyskusja moderowana przez prowadzącego. Ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w trakcie rozwiązywania problemów. Ocena wystąpień studentów na temat sposobów komunikowania się w wybranej organizacji (opcjonalnie).

Kolokwium zaliczeniowe.

Zakres tematów:

1. Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych 2. Komunikowanie w rodzinie 3. Komunikowanie w sytuacjach towarzyskich, przyjaźni i związkach 4. Komunikowanie w różnych typach organizacji (szkoła, szpital, urząd) 5. Komunikowanie w Internecie 6. Znaczenie płci w komunikowaniu 7. Prezentacje form komunikacji w wybranym modelu organizacji*.

Metody dydaktyczne:

*Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- metoda „burzy mózgów”,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dagmara Głuszek-Szafraniec 27/27 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Dagmara Głuszek-Szafraniec 25/27 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Dagmara Głuszek-Szafraniec 29/27 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Dagmara Głuszek-Szafraniec 22/27 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Dagmara Głuszek-Szafraniec 18/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.