Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia funkcjonalna układu nerwowego 05-KO-S1-09
Laboratorium (L) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Gołąb B. Traczyk W. Anatomia i fizjologia człowieka. wyd 1 TUR Łódź 1997

Traczyk W. Fizjologia człowieka w zarysie. wyd. 8 PZWL Warszawa 2013

Zarys anatomii człowieka z elementami antropologii pod red. Kazimierza Czechowicza. Wyd. 2 Katowice Uniwersytet Śląski, 1993.

Metody i kryteria oceniania:

Na zajęciach laboratoryjnych student pisze krótkie kolokwium sprawdzające opanowanie materiału z zakresu bieżącego tematu (patrz postanowienia ogólne punkt 1). Każde kolokwium oceniane jest w skali punktowej 0 - 5, gdzie za każde z 5 pytań można uzyskać maksymalnie 1 punkt. Na podstawie sumy punktów uzyskanych na kolokwium wystawiana jest ocena według skali:

bdb – (4,75 – 5,0pkt.); +db – ( 4,5pkt.); db - (4,25 – 4,0pkt.); +dst – (3,75 – 3,5pkt.); dst - (3,25 – 3,0pkt.); ndst - (0 – 2,75pkt.). Wyniki ogłaszane są na kolejnych zajęciach.

Ocena końcowa z kolokwiów wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych.

Student, który uzyskał z kolokwiów niedostateczną ocenę końcową, lecz legitymuje się średnią arytmetyczną ocen cząstkowych w przedziale od 2,58 do 2,99, ma prawo do powtórnego zaliczenia w postaci jednokrotnego kolokwium obejmującego całość materiału.

W trakcie zajęć student podlega ocenie ciągłej umiejętności praktycznych. Praca studenta na każdym z zajęć oceniana jest w skali punktowej 0-1, gdzie 0 oznacza błędnie wykonane polecenia zawarte w instrukcji do zajęć lub pracę niesamodzielną. Na podstawie sumy uzyskanych punktów wystawiana jest ocena według skali:

bdb – (9,5 – 10pkt.); +db – (8,5 – 9,0pkt.); db - (7,5 – 8,0pkt.); +dst - (6,5 – 7,0pkt.); dst – (5,5 – 6,0pkt.); ndst - (0 –5pkt.).

Ocena końcowa umiejętności praktycznych wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest pozytywne zaliczenie kolokwiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z umiejętności praktycznych.

Zakres tematów:

Neurulacja. Różnicowanie mózgowia kręgowców. Tkanka nerwowa. Tkanka glejowa. Budowa i funkcje kresomózgowia. Budowa i funkcje międzymózgowia i śródmózgowia. Budowa i funkcje mostu i rdzenia przedłużonego. Budowa i funkcje móżdżku. Budowa i funkcje rdzenia kręgowego. Budowa i funkcje obwodowego układu nerwowego.

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Weronika Rupik 13/10 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Weronika Rupik 10/10 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Weronika Rupik 10/10 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Weronika Rupik 12/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)